Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Księgowość uproszczona

Wszyscy właściciele firm są zobowiązani do ewidencjonowania operacji gospodarczych swoich przedsiębiorstw. Na sposób, w jaki jest prowadzona taka ewidencja, mają wpływ forma prawna prowadzonej działalności oraz wysokość rocznego przychodu firmy. Z uproszczonej księgowości mogą korzystać:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne oraz spółki jawne osób fizycznych
  • spółki partnerskie, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 milionów euro w przeliczeniu na walutę polską.

Wszystkim wyżej wymienionym podmiotom działalności gospodarczej proponujemy usługi w zakresie prowadzenia małej księgowości, różniącej się od księgowości pełnej przede wszystkim tym, że wymaga zdecydowanie mniej szczegółowej ewidencji. Przedsiębiorca musi jedynie – co do zasady – prowadzić:

  • ewidencję środków trwałych,
  • ewidencję wyposażenia,
  • ewidencję przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT),
  • rejestr VAT sprzedaży i zakupów - w przypadku czynnych podatników VAT,
  • księgę przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania skalą podatkową czy podatkiem liniowym,
  • ewidencję przychodów – w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wypełniamy dla właścicieli firm wszystkie te obowiązki, a wymagane rejestry dokumentów wysyłamy w imieniu Klienta w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK), wywiązując się z zobowiązania wobec kontroli skarbowej.

Świadczymy usługi uproszczonej księgowości działalności gospodarczej we wszystkich obowiązujących formach opodatkowania: księgę przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Oferujemy pomoc w zarejestrowaniu nowych podmiotów gospodarczych m.in. poprzez doradztwo w zakresie wyboru formy działalności.