Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Usługi podatkowe

W ramach kompleksowej oferty dla firm oraz osób fizycznych, występujemy również w charakterze biura podatkowego. Rozwiązujemy wynikające często z zawiłości przepisów problemy podatkowe Klientów. Oferujemy fachowe doradztwo i usługi podatkowe we wszystkich dziedzinach systemu podatkowego. Do naszych zadań należą m.in.:

  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wymaganych deklaracji i rozliczeń w imieniu podatników,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek CIT i PIT, które są obowiązkową czynnością dla każdego prowadzącego działalność podatnika,
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach,
  • sporządzanie i dostarczanie do urzędu informacji na temat uzyskanej miesięcznej kwoty podatku od towarów i usług, czyli wspomnianego już podatku VAT,
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • udzielanie porad z zakresu obowiązków podatkowych, w tym wskazanie możliwych form optymalizacji podatkowej.

Gwarantujemy szybkość i terminowość realizacji zleceń oraz bieżącą komunikację z Klientem: udzielanie informacji o ważnych orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów prawa, możliwościach optymalizacyjnych.