Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Błędne rozliczenie PIT - jakie konsekwencje mogą za to grozić?

Podatnik, który złożył nierzetelne zeznanie podatkowe, naraża się na sankcje karne. Kary grożą zarówno za nieterminowe rozliczenie, jak i błędne wypełnienie formularza PIT. Jakie są najczęstsze uchybienia w wypełnianiu deklaracji? Czym mogą skutkować? Jak ich uniknąć? Na te pytania odpowiemy w dalszej części naszego wpisu.

 

Najczęstsze błędy w deklaracjach PIT i ich konsekwencje

monety na picieKary za błędy i nieterminowe złożenie deklaracji PIT bywają naprawdę dotkliwe. Pojawiające się w zeznaniach uchybienia są różne. Na kary finansowe trzeba przygotować się w sytuacji, gdy przy wypełnianiu deklaracji nie zostanie uwzględnione jedno ze źródeł dochodów, co doprowadzi do obniżenia wartości podatku. W rezultacie podatnik będzie musiał zapłacić należny podatek powiększony o odsetki.

Zdecydowanie najczęściej pojawiają się błędy obliczeniowe. Często wynikają one z nieodpowiedniego zaokrąglania kwot lub błędnego zaokrąglania podstawy obliczenia podatku i wartości podatku do zapłaty przy przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Kolejnym uchybieniem, które najczęściej wynika z braku doświadczenia przy wypełnianiu deklaracji czy chwilowego roztargnienia, jest uwzględnienie błędnej kwoty lub wpisanie jej w niewłaściwe pole. Tego rodzaju błędy mogą skutkować nawet pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej.

Do innych przykładów błędów w deklaracjach PIT zaliczamy m.in.:

  • nieprawidłowe wskazanie ulg podatkowych,
  • brak zaznaczonego celu złożenia formularza,
  • brak podpisu,
  • brak dokumentów, które wymagane są w przypadku danego zeznania podatkowego.

Jak uniknąć błędów w rozliczeniach PIT?

Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów w rozliczeniach podatkowych i ich konsekwencji jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy księgowej. Usługi z tego zakresu zapewnia nasze biuro rachunkowe. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystkie zeznania podatkowe wypełniane są rzetelnie, prawidłowo i terminowo. Sporządzamy i dostarczamy do Urzędu Skarbowego wymagane deklaracje i rozliczenia. W ramach kompleksowej obsługi podatkowej zapewniamy m.in. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek CIT i PIT, sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach, sporządzanie i przekazywanie do urzędu informacji na temat uzyskanej miesięcznej kwoty od towarów i usług (podatek VAT) itd.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego.