Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Pełna księgowość

Osoba uzupełniająca dokumenty

W naszym biurze rachunkowym zajmujemy się prowadzeniem pełnej księgowości. Taka ewidencja, prowadzona w sposób rzetelny i przejrzysty, jest podstawowym źródłem informacji o stanie finansowym firmy nie tylko dla urzędów kontroli, ale również dla osób prowadzących działalność. Właściciele firm na jej podstawie mogą np. usprawnić zarządzanie posiadanym kapitałem oraz zaplanować przyszłe wydatki i inwestycje. Naszym Klientom oferujemy między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Nie każdy jest bowiem uprawniony do korzystania z uproszczonej księgowości. Do pełnej księgowości jest zobowiązana duża grupa podmiotów: spółki kapitałowe prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Obowiązek rejestrowania przychodów i kosztów w formie pełnej księgowości dotyczy także tych przedsiębiorców, których przychody netto przekroczyły równowartość 2 milionów euro w przeliczeniu na walutę polską w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

 

Jakie usługi z zakresu pełnej księgowości oferujemy?

W zakres usług pełnej księgowości oferowanej przez nasze biuro wchodzi prowadzenie ksiąg rachunkowych dla małych, średnich i dużych firm. W skład prowadzonych dla przedsiębiorców ksiąg rachunkowych wchodzą:

  • dzienniki,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Zestawienia obrotów, wykaz składników aktywów i pasywów oraz ewidencję przychodów i kosztów przygotowujemy na podstawie dokumentów księgowych. Ponadto wprowadzamy listę majątku, który również ewidencjonujemy ze wskazaniem źródeł jego finansowania.

Robimy sprawozdania finansowe, a także rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. Dodatkowo oferujemy również obsługę kadrowo-płacową firmy. Dla naszych Klientów prowadzimy także usługi podatkowe niezależnie od dziedziny systemu podatkowego.