Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Pełna księgowość firm w Poznaniu i okolicach

Osoba uzupełniająca dokumenty

W biurze rachunkowym Atoran w Poznaniu zajmujemy się prowadzeniem pełnej księgowości wielu firm. Świadczone przez nas usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych pozwalają przygotować pełną ewidencję dochodów i kosztów prowadzenia działalności firmy, które stanowią bardzo dobre źródło informacji o jej stanie finansowym, nie tylko dla osób prowadzących działalność, ale także dla urzędów kontroli skarbowej. Rzetelne i przejrzyste prowadzenie przez nas ewidencji finansowej przedsiębiorstw daje naszym klientom niezbędne dane do usprawnienia zarządzania posiadanym kapitałem i zaplanowania dalszych wydatków i inwestycji. Pełna księgowość to precyzyjny i skomplikowany system ewidencyjny, do którego prowadzenia niezbędna jest szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie.

 

Zasady prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość firmy jest znacznie bardziej skomplikowana od księgowości uproszczonej. Główna różnica polega na tym, że pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym systemem ewidencyjnym, w którym ukazany jest pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ze względu na stopień skomplikowania prowadzenia ksiąg rachunkowych w pełnej księgowości, niezbędne w tym celu może się okazać stałe korzystanie z usług biura rachunkowego lub zatrudnienie profesjonalnej księgowości.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy wszystkich spółek akcyjnych, spółek z o.o. i spółek komandytowo-akcyjnych. Pełna księgowość musi być jednak prowadzona także przez spółki cywile, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczne przychody są wyższe niż zapisane w Ustawie 2 miliony euro w przeliczeniu na polską walutę w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

 

Elementy wchodzące w zakres pełnej księgowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach pełnej księgowości obejmuje takie elementy, jak:

 

  • prowadzenie dzienników,
  • prowadzenie księgi głównej,
  • prowadzenie księgi pomocniczej,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów.

 

Wszystkie wskazane wyżej dokumenty są przygotowywane na podstawie dokumentów księgowych. Dodatkowo biuro rachunkowe Atoran zajmuje się także prowadzeniem listy majątku, który jest ewidencjonowany ze wskazaniem źródeł jego finansowania. Oprócz tego zajmujemy się również przygotowywaniem sprawozdań finansowych oraz rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów.