Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Księgowość uproszczona

Osoba uzupełniająca dokumenty

Wszyscy właściciele firm są zobowiązani do ewidencjonowania operacji gospodarczych swoich przedsiębiorstw. Na sposób, w jaki jest prowadzona taka ewidencja, mają wpływ forma prawna prowadzonej działalności oraz wysokość rocznego przychodu firmy.

Z uproszczonej księgowości mogą korzystać:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne oraz spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 milionów euro w przeliczeniu na walutę polską.

Wszystkim wyżej wymienionym podmiotom działalności gospodarczej proponujemy usługi w zakresie prowadzenia małej księgowości, która różni się od księgowości pełne przede wszystkim tym, że wymaga zdecydowanie mniej szczegółowej ewidencji. Przedsiębiorca musi jedynie – co do zasady – prowadzić:

  • ewidencję środków trwałych,
  • ewidencję wyposażenia,
  • ewidencję przebiegu pojazdu (dla celów VAT),
  • rejestr VAT sprzedaży i zakupów – w przypadku czynnych podatników VAT,
  • księgę przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania skalą podatkową czy podatkiem liniowym,
  • ewidencję przychodów – w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wypełniamy dla właścicieli firm wszystkie te obowiązki, a wymagane rejestry dokumentów wysyłamy w imieniu Klienta w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK), wywiązując się z zobowiązania wobec kontroli skarbowej.

 

Księgowość działalności gospodarczej

Świadczymy usługi uproszczonej księgowości działalności gospodarczej we wszystkich obowiązujących formach opodatkowania. Zapewniamy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania z zakresu księgowości działalności gospodarczej lub pozostałych świadczonych przez nas usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym biurem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i udzielimy wszelkich dodatkowych informacji.