Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Blog

wystawienie faktury

Wystawianie faktur po terminie – przyczyny, skutki i konsekwencje

Przeprowadzanie transakcji między podmiotami gospodarczymi musi być potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dowodu księgowego, który stanie się podstawą do naliczenia zobowiązań podatkowych sprzedawcy, a nabywcy umożliwi zaliczenie wydatkowanej kwoty do kosztów wykonywania swej działalności. Warto jednak pamiętać, że zasady i terminy, w jakich powinno to nastąpić, są ściśle regulowane przez obowiązujące przepisy. Pomocą w przestrzeganiu istniejących reguł będzie profesjonalna księgowa. W Poznaniu obsługą firm w zakresie rachunkowości zajmuje się Licencjonowane i Certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran. Przekonajmy się, co wiąże się z opóźnieniem w wystawieniu faktury.

Czytaj więcej

podatek

Jak zmienić formę opodatkowania?

Prowadzenie własnego biznesu oznacza nie tylko konieczność świadczenia odpowiednich usług czy wytwarzania lub sprzedaży poszukiwanych przez klientów produktów, ale również oznacza potrzebę zajmowania się wieloma niezbędnymi formalnościami związanymi z obsługą rachunkowości, podatków czy spraw dotyczących kadr i płac. Ze względu na stopień skomplikowania działań koniecznych w tych obszarach większość przedsiębiorców nawiązuje współpracę z firmami oferującymi fachową księgowość działalności gospodarczej. W Poznaniu specjalizuje się w niej Licencjonowane i Certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran. Pozwala to nie tylko na przekazanie bieżących obowiązków, ale także na uzyskanie wsparcia przy decyzjach strategicznych np. wyborze i zmianie formy opodatkowania. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

tekst vat na drewnianych klockach

Czy firma może być zwolniona z VAT?

Prowadzenie firmy oznacza konieczność naliczania i odprowadzania zobowiązań podatkowych, w tym pełnej obsługi podatku VAT. Ponieważ dotyczące go regulacje są rozbudowane i zawiłe, najlepszym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy okaże się skorzystanie z pomocy księgowej. W Poznaniu usługi tego rodzaju świadczy doświadczone i zatrudniające wyłącznie wysokiej klasy fachowców biuro rachunkowe Atoran. Przekonajmy się, jak wygląda kwestia zwolnienia firmy z VAT.

Czytaj więcej

Pani liczy przy komputerze

Outsourcing księgowości – na czym polega?

Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością zapewnienia pełnej obsługi księgowej oraz zajęcia się sprawami kadrowo-płacowymi. Rozwiązaniem wybieranym przez większość firm jest skorzystanie w tym zakresie z pomocy podmiotu specjalizującego się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W Poznaniu wsparciem w obszarze rozliczeń z fiskusem i rachunkowości zajmuje się biuro Atoran. Przekonajmy się, co sprawia, że ta opcja stała się popularna.

Czytaj więcej

ksiegowosc

Na czym polega pełna księgowość?

Obowiązujące przepisy dotyczące rachunkowości uzależniają sposób jej prowadzenia od formy prawnej oraz wielkości uzyskiwanych przychodów, a w niektórych przypadkach także branży, w jakiej działa konkretny podmiot. W grę wchodzą więc różne formy rachunkowości uproszczonej, a więc przede wszystkim podatkowa księga przychodów i rozchodów albo – jeżeli przedsiębiorca spełnia dodatkowe warunki co do wysokości wpływów ze sprzedaży dóbr i usług oraz konkretnych gałęzi gospodarki – ewidencja przychodów. W przeciwnym razie konieczna okaże się pełna księgowość wykonywana przez licencjonowane biuro rachunkowe. W Poznaniu pomocą w tym obszarze zajmuje się Atoran. Przekonajmy się, co oznacza pełna księgowość i sprawdźmy, kiedy jest niezbędna.

Czytaj więcej

ksiegowosc

Co grozi za błędy w księgowości?

Działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością wypełniania obowiązków podatkowych i formalnych, w tym rejestrowania zdarzeń gospodarczych w odpowiedni sposób oraz zgodnie z rzeczywistością. By wywiązywać się ze swoich powinności, dobrze współpracować z firmą specjalizującą się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W Poznaniu najlepiej w tym celu skorzystać ze wsparcia firmy Atoran. Wynika to z faktu, że regulacje dotyczące zasad rachunkowości są dość złożone, podobnie jak naliczania podatków i łatwo przy nich o popełnienie błędu, którego konsekwencje bywają dość nieprzyjemne. Przekonajmy się, co liczy się w przypadku dokonywania zapisów księgowych i sprawdźmy, jakie sankcje grożą w razie nieprawidłowości.

Czytaj więcej

kalkulator

Jak obliczyć koszty stałe?

System podatkowy jest złożony, a sankcje związane z dokonaniem złej zdaniem organów skarbowych interpretacji istniejących przepisów bywają niezwykle dotkliwe. Dla uniknięcia związanych z ewentualną pomyłką problemów w postaci grzywny i odsetek od zobowiązania albo długotrwałego dochodzenia swoich racji przed sądem większość podmiotów decyduje się na nawiązanie współpracy z firmą zajmującą się księgowością działalności gospodarczej. W Poznaniu usługi tego rodzaju świadczy biuro Atoran. Pomoc specjalistów przyda się jednak nie tylko, jeśli chodzi o rozliczenia z fiskusem, ale także tzw. rachunkowość zarządczą, pozwalając na łatwe ustalenie podstawowych zmiennych wpływających na zyskowność firmy. Będzie tak choćby przy określaniu kosztów stałych. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

opodatkowanie

Najważniejszej formy opodatkowania działalności

Prowadzenie biznesu wiąże się nierozerwalne z koniecznością wypełniania powinności wynikających z obowiązujących przepisów. Wśród najważniejszych obowiązków każdej firmy znajduje się prowadzenie rachunkowości w postaci odpowiedniej do jej formy prawnej, a także naliczanie i odprowadzanie podatków, a przy zatrudnianiu pracowników zajmowanie się kwestiami kadrowo-płacowymi. Najlepszym sposobem na poprawną realizację takich zadań będzie współpraca z podmiotem specjalizującymi się w obsłudze księgowej. W Poznaniu usługi tego rodzaju świadczy biuro Atoran. Przekonajmy się, jakie podatki musi płacić przedsiębiorca.

Czytaj więcej