Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Archiwum dokumentów

Księga przychodów i rozchodów to uproszczona forma ewidencji księgowej operacji gospodarczych, które zachodzą w działalności gospodarczej. Swoje miejsce powinny w niej znaleźć wszelkie dochody przedsiębiorstwa oraz wydatki, w których zakres wchodzą zarówno koszty związane z prowadzeniem działalności, wypłacane pracownikom wynagrodzenia, jak i wydatki na zakupy firmowe. Wszystkie operacje dodawane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinny zostać szczegółowo opisane, a w opisie należy uwzględnić m.in. dane kontrahenta, kwotę faktury i datę.

W zakres współpracy z naszym biurem wchodzi prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sposób rzetelny i bieżący (miesięczny), aby nie doszło do powstania zaległości. Dzięki temu w razie ewentualnej kontroli podatnik będzie mógł przedstawić właściwe oraz aktualne dokumenty potwierdzające stan finansowy prowadzonej przez siebie działalności.

 

Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Choć każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do uproszczonego rejestru bieżących rozliczeń z urzędem skarbowym lub prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie wszyscy muszą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do takiej formy ewidencji zobligowane są osoby fizyczne nieopodatkowane ryczałtem, które swój dochód czerpią z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie. Warto również pamiętać, że KPiR dotyczy jedynie przedsiębiorców, których przychód netto z poprzedzającego roku obrotowego nie przekracza 2 mln euro w przeliczeniu na walutę polską.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, podatkowa księga przychodów i rozchodów jest niezwykle cennym dokumentem oraz źródłem informacji o tym, jak firma prosperuje i czy rozwija się w pożądanym kierunku. Dlatego warto przekazać to zadanie specjalistom, którzy zapewnią jego poprawne wykonanie.