Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Co grozi za błędy w księgowości?

Działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością wypełniania obowiązków podatkowych i formalnych, w tym rejestrowania zdarzeń gospodarczych w odpowiedni sposób oraz zgodnie z rzeczywistością. By wywiązywać się ze swoich powinności, dobrze współpracować z firmą specjalizującą się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W Poznaniu najlepiej w tym celu skorzystać ze wsparcia firmy Atoran. Wynika to z faktu, że regulacje dotyczące zasad rachunkowości są dość złożone, podobnie jak naliczania podatków i łatwo przy nich o popełnienie błędu, którego konsekwencje bywają dość nieprzyjemne. Przekonajmy się, co liczy się w przypadku dokonywania zapisów księgowych i sprawdźmy, jakie sankcje grożą w razie nieprawidłowości.

 

Jakie są zasady prowadzenia rachunkowości?

Zapisów w księgach dokonuje się na podstawie dowodów księgowych, które zawierają wszelkie wymagane dane, pozwalające zidentyfikować strony zdarzenia gospodarczego oraz jego przedmiot. Powinny one być kompletne, a więc obejmować wszystkie istotne informacje, a ponadto powinny być poprawne, a więc nie zawierać błędów wpływających na rzetelność i niepozwalających na ustalenie stanu faktycznego. Niezbędne będzie także zadbanie o sprawdzalność zapisów, a zatem możliwość porównania ich z treścią dowodów księgowych. Liczy się też, by pamiętać, że zapisy księgowe muszą się pojawiać bezpośrednio po danym zdarzeniu.

 

Co wiąże się z nieprawidłowościami w księgach?

ksiegowosc

Stwierdzenie nieprawidłowości w dokumentacji rachunkowej może mieć rozmaite konsekwencje w zależności od ich charakteru. W sytuacji, gdy przełożą się one na uszczuplenie zobowiązania podatkowego, niezbędne okaże się nie tylko naliczenie i odprowadzenie odsetek, ale może zakończyć się również ukaraniem grzywną. W niektórych przypadkach może to też oznaczać odpowiedzialność karną. Warto pamiętać, że w razie samodzielnego wychwycenia błędu i po jego skorygowaniu oraz sporządzeniu w razie potrzeby deklaracji korygującej oraz wpłaty należnego podatku w większości sytuacji nie grożą żadne dodatkowe sankcje.