Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Co zawiera podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Każda firma potrzebuje fachowego wsparcia do prawidłowego rozliczania się z fiskusem oraz właściwego prowadzenia niezbędnej do tego dokumentacji. Najlepszą opcją dla większości podmiotów okazuje się zlecenie takich obowiązków wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu. Ważne jednak, by było ono dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i kadrowym, niezależnie od tego, czy chodzi tu o osobę sprawującą pieczę nad danym klientem, czy pomagającego jej młodszego księgowego. W Poznaniu profesjonalną obsługą, jeśli chodzi o księgowość, podatki oraz sprawy kadrowo-płacowe oferuje biuro Atoran. Zajmuje się ono zarówno przedsiębiorstwami zobligowanymi do pełnej rachunkowości, jak i mającymi możliwość korzystania z form uproszczonych. Przyjrzyjmy się bliżej rozliczeniom z zastosowaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to narzędzie używane przy prowadzeniu księgowości uproszczonej. Może być założona w formie papierowej, lecz regułą jest dziś korzystanie z jej wersji elektronicznych. W postaci tradycyjnej ma postać broszury z ponumerowanymi stronami. Znajduje się na nich tabela służąca do zapisywanych określonych zdarzeń gospodarczych i danych na ich temat. Do księgi trafiają więc m.in. nazwy biorących w nich udział podmiotów, rodzaj konkretnej transakcji, a także kwota z nim związana. W księdze umieszcza się też np. numer dowodu księgowego. Na podstawie księgi ustala się wysokość dochodów, uwzględniając przychód, oraz naliczane koszty.

 

Kto może korzystać z podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

księgowa

Korzystanie z uproszczonych form księgowości, w tym podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest możliwe w przypadku firm, których przychody za poprzedni rok podatkowy nie były większe niż 2 miliony euro. Dotyczy to nie tylko prowadzonej sprzedaży towarów i usług, ale też zbywania posiadanych środków trwałych. Mogą to być jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki osobowe.