Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek posiadać licencję?

Biuro rachunkowe mogą prowadzić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są niekarane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za przestępstwa skarbowe oraz inne czyny określone w ustawie o rachunkowości. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Taką działalność mogą także prowadzić osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Czy potrzebna jest dodatkowa licencja?

 

Wzniesienie certyfikatów 

ikona certyfikatuDo 9 maja 2014 r. obowiązywały certyfikaty księgowe, jednak na mocy ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wzniesiono nakaz ich posiadania. Od tamtej pory certyfikaty Ministra Finansów nie są wydawane, a do wykonywania czynności księgowych nie trzeba mieć żadnych pozwoleń i uprawnień. Ustawodawca jednak zastrzegł, że osoby posiadające certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne nadal mogą się nim posługiwać w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Brak takich wymagań z jednej strony umożliwił osobom młodym szybkie zakładanie działalności w tym zakresie i łatwiejsze wdrożenie się w rynek, a z drugiej wpłynął na pogarszanie się usług, co związane jest z wybieraniem przez klientów ofert korzystniejszych cenowo.

Problemy z wyborem rzetelnego biura rachunkowego

Choć obecnie biuro księgowe nie musi posiadać certyfikacji, z czasem ten wymóg może powrócić ze względu na problemy wynikłe z deregulacji zawodu księgowego. Wykwalifikowani specjaliści nie mają możliwości zaniżania cen swoich usług tak bardzo, aby pod tym względem konkurować z młodymi firmami, którym łatwiej było wejść na rynek. Niska cena często wiąże się z dużą ilością błędów, co stwarza klientom problemy w wybraniu odpowiedniego księgowego.

Niektóre biura rachunkowe mogą starać się o uzyskanie certyfikatu z Centrum Informacji Księgowej, o ile spełniają określone warunki. Są to m.in. brak zaległości finansowych, nienaganna opinia u klientów, praca na licencjonowanych programach księgowych oraz posiadaniem Certyfikatu Księgowego lub Świadectwa Kwalifikacyjnego MF. Licencjonowane biuro rachunkowe można także znaleźć w wyszukiwarkach internetowych na podstawie danych dotyczących regionu. Podsumowując – jeśli zależy ci na niskiej cenie, musisz mieć na uwadze ograniczone zaufanie związane z niewystarczającymi kwalifikacjami lub zbyt krótkim doświadczeniem księgowego. Możesz też w łatwy sposób znaleźć biuro rachunkowe, które uzyskało licencję lub określony certyfikat.