Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Czy biuro rachunkowe może zajmować się dokumentacją kadrową?

Formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są na ogół kojarzone tylko z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W rzeczywistości na przedsiębiorcy ciąży jednak większa ilość obowiązków – w tym zajmowanie się sprawami związanymi z przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji pracowniczej oraz rozliczeniami z ZUS. Podobnie jak w przypadku księgowości, także w tym obszarze ilość koniecznych do wykonania operacji jest duża, a przepisy zawiłe i zmienne. Sposobem na poradzenie sobie z zadaniami tego rodzaju jest skorzystanie z profesjonalnych usług kadrowych i płacowych. Przekonajmy się, co wchodzi w ich zakres.


Na czym polegają usługi kadrowe?

obliczenia na kalkulatorzeUsługi kadrowe wiążą się z załatwianiem wszystkich formalności związanych z zatrudnianiem pracowników w zakresie przygotowania i uzupełniania niezbędnej dokumentacji oraz wymaganej sprawozdawczości. Jednym z obowiązków nałożonych na pracodawców jest prowadzenie akt osobowych pracowników, w których należy gromadzić istotne z punktu widzenia stosunku pracy zaświadczenia. Wśród nich będą m.in. poprzednie świadectwa pracy, orzeczenia lekarskie dopuszczające do pracy na określonym stanowisku, aktualne badania lekarskie czy dokumentacja z Sanepidu. W aktach powinny być zaświadczenia o odbytych szkoleniach BHP i ppoż. Liczyć się będzie przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak i sporządzanie do nich aneksów oraz wydawanie świadectw pracy. Ważne będzie też rozliczanie urlopów wypoczynkowych i rejestrowanie czasu pracy.


Co wchodzi w zakres usług płacowych?

Usługi płacowe to sporządzanie dokumentacji dotyczących naliczania wynagrodzeń według zasad wynikających z zawartych umów. Zatrudnianie pracowników to także konieczność zadbania o właściwe rozliczenia z ZUS-em. Niezbędne będzie zgłaszanie nowo zatrudnianych osób do ubezpieczeń, przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych dla poszczególnych pracowników, a ponadto zajmowanie się wypłatą należnych zasiłków, np. chorobowych lub rodzinnych. Do tego dochodzi potrzeba rozliczania Pracowniczych Planów Kapitałowych.