Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Czy firma może być zwolniona z VAT?

Prowadzenie firmy oznacza konieczność naliczania i odprowadzania zobowiązań podatkowych, w tym pełnej obsługi podatku VAT. Ponieważ dotyczące go regulacje są rozbudowane i zawiłe, najlepszym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy okaże się skorzystanie z pomocy księgowej. W Poznaniu usługi tego rodzaju świadczy doświadczone i zatrudniające wyłącznie wysokiej klasy fachowców biuro rachunkowe Atoran. Przekonajmy się, jak wygląda kwestia zwolnienia firmy z VAT.

 

Kto musi być płatnikiem VAT?

Obowiązujące przepisy stanowią, że co do zasady wszystkie podmioty prowadzące działalność polegającą na dostarczaniu klientom produktów lub świadczeniu usług są objęte podatkiem od towarów i usług VAT. Oznacza to, że wraz z dokonaniem pierwszej transakcji firma staje się czynnym podatnikiem VAT. Istnieją jednak wyłączenia, które dają możliwość uzyskania statusu podatnika zwolnionego z VAT. W zależności od sytuacji w grę może tu wchodzić zwolnienie przedmiotowe albo podmiotowe.

 

Czym jest zwolnienie przedmiotowe?

tekst vat na drewnianych klockach

Zwolnienie przedmiotowe wyklucza z grona aktywnych płatników VAT firmy prowadzące działalność w ściśle określonych branżach wymienionych enumeratywnie w przepisach. Wśród nich znajdują się m.in. podmioty świadczące usługi w ochronie zdrowia, zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi albo osobami w podeszłym wieku. Dotyczy to ponadto np. sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa czy działalności kulturalnej.

 

Czym jest zwolnienie podmiotowe?

Zwolnienie przedmiotowe sprawia, że podatku VAT nie będą rozliczać ci podatnicy, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę. W sytuacji, gdy firma w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęła obrotów przekraczających 200 tysięcy złotych, może ona zrezygnować ze statusu aktywnego podatnika VAT. Jeżeli działalność nie była prowadzona przez cały rok kalendarzowy, tę sumę dzieli się proporcjonalnie na okres jej wykonywania. Warunkiem skorzystania z ej opcji jest nieprowadzenie działalności w branżach, gdzie status aktywnego podatnika VAT jest obowiązkowy.