Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Czym charakteryzuje się spółka cywilna?

Zajmowanie się biznesem wymaga określenia, w jakiej postaci ma być prowadzona podejmowana działalność. Ma to duże znaczenie dla późniejszego funkcjonowania przedsięwzięcia, a także ciążących na nim obowiązków m.in. rodzaju niezbędnych usług księgowych dla firm. W Poznaniu w rachunkowości dla przedsiębiorców specjalizuje się biuro Atoran. Przekonajmy się, jakie możliwości dopuszczają w tym zakresie istniejące regulacje i sprawdźmy, co się wiąże z dostępnymi opcjami.

 

Co trzeba wiedzieć o formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wybrania optymalnej dla jej skali i charakteru formy prawnej. Jest to istotne z uwagi na zakres odpowiedzialności za zobowiązania firmy, jak również procedur niezbędnych do podejmowania decyzji, załatwiania formalności oraz nawiązywania współpracy z innymi podmiotami. W naszym systemie prawnym w grę wchodzi założenie spółki kapitałowej, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a także jednej ze spółek osobowych np. jawnej bądź partnerskiej. Rozwiązaniem najprostszym, jeżeli chodzi o kwestie formalne, jest powołanie spółki cywilnej.

 

Jak wygląda spółka cywilna?

uściśnięcie dłoni biznesmentów

Spółka cywilna jest zawiązywana na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Może ją stworzyć dowolna liczba osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jej cechą charakterystyczną jest fakt, że jej udziałowcy odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem na zasadach solidarności. Wierzyciele mogą więc dochodzić całej należności od wybranego przez siebie udziałowca. Spółka tego rodzaju nie musi mieć żadnych organów, a w zależności od treści umowy spółki mogą ją reprezentować wybrani współwłaściciele lub konkretne osoby. Dotyczy to również prawa do podejmowania zobowiązań oraz zawierania umów. Warto pamiętać, że spółka cywilna nie ma jednak osobowości prawnej.