Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Czym charakteryzuje się spółka partnerska?

Spółka partnerska może być założona tylko przez ściśle określone podmioty. To podstawowa cecha, która wyróżnia ją na tle pozostałych spółek. Jej szczególny charakter wynika z celu, jaki ma pełnić. Poniżej poznasz zwięzłą charakterystykę spółki partnerskiej oraz garść przydatnych informacji.

 

Spółka partnerska – cechy charakterystyczne

spotkanie biznesowe

Spółka partnerska może być założona wyłącznie przez osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów regulowanych przez odrębne ustawy. Przedstawicielami takich profesji są m.in. adwokaci, radcy prawni, lekarze, pielęgniarki, biegli rewidenci, fizjoterapeuci czy tłumacze przysięgli.

Jako licencjonowane biuro rachunkowe z Poznania, chcemy zwrócić szczególną uwagę na księgowość w spółce partnerskiej. Co istotnie, nie jest ona płatnikiem podatku dochodowego. Obowiązek opłacania daniny ciąży jedynie na wspólnikach. Oprócz tego nie ma obowiązku, aby prowadzić pełną księgowość, o ile nie zostanie przekroczony ustawowy limit przychodów.

Cechą charakterystyczną jest również dość prosta procedura zakładania. Podstawowym wymogiem jest sporządzenie umowy pomiędzy wszystkimi partnerami. Kolejno należy dokonać wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla ułatwienia można przeprowadzić rejestrację w stu procentach online.

Spółka partnerska ma zdolność prawną, więc dysponuje własnym majątkiem. Nie stanowi on jednak współwłasności partnerów. Co istotne, do założenia spółki nie jest potrzebny żaden kapitał zakładowy.

Ważna jest również firma spółki partnerskiej, czyli jej oznaczenie. W nazwie musi znajdować się nazwisko co najmniej jednego wspólnika. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby umieścić w niej wszystkie lub kilka nazwisk. W zależności od wybranej konfiguracji dodaje się również człon „i partner” lub „i partnerzy”, ewentualnie „spółka partnerska”.