Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Czym jest mikrorachunek? Czy każdy musi go mieć?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub uzyskuje opodatkowany dochód, ma obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym w zakresie uiszczanych podatków. Od 1 stycznia 2020 roku rozliczenie to dokonywane jest za pomocą mikrorachunku podatkowego.

 

kobieta z telefonem, komputerem i dokumentamiCzym jest indywidualny rachunek podatkowy?

To rodzaj rachunku bankowego, stworzonego po to, aby wpłacać kwoty należne za podatek PIT, CIT i VAT (z wyjątkiem karty podatkowej, VAT-14 i VAT w imporcie). Na rachunek wpłacane mogą być również daniny solidarnościowe, podatek cukrowy, „od małpek”, od sprzedaży detalicznej, a także opłaty od reklam napojów alkoholowych. Pozostałe opłaty i podatki należy wpłacać na rachunki bankowe właściwych urzędów skarbowych, np. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Kto ma obowiązek mieć mikrorachunek?

Mikrorachunek tworzony jest automatycznie, więc nie ma konieczności zakładania go osobiście. Indywidualny rachunek przypisany jest do każdego obywatela polskiego, który posiada NIP lub PESEL oraz jest podatnikiem albo prowadzi działalność gospodarczą. Numer mikrorachunku można sprawdzić samemu, korzystając z generatora rachunku (dostępnego na rządowej stronie internetowej Urzędu Skarbowego) lub zapytać księgowego, który prowadzi Twoje rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Rachunek standardowo składa się z 26 znaków:

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

  • LK – liczba kontrolna;
  • 10100071 – stała wartość, wskazująca na numer rozliczeniowy w NBP;
  • 222 – stała wartość, wskazująca numer uzupełniając w NBP;
  • Y=1, gdy użyty jest PESEL;
  • Y=2, gdy użyty jest NIP;
  • w miejscach XXXX pojawia się PESEL lub NIP oraz zera na ostatnich pozycjach.

Wpłat na mikrorachunek można dokonywać osobiście, w formie zwykłego przelewu bankowego lub z pomocą biura rachunkowego, oferującego usługę rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.