Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Każdy rodzaj prowadzenia rejestrowanej działalności gospodarczej wymaga wyboru sposobu odliczania podatku i rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Jedną z dostępnych form podatkowych jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

mężczyzna z dokumentami przed komputerem

Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

Przedsiębiorcy, którzy wybiorą ten rodzaj rozliczenia, płacą podatek od uzyskanego przychodu i nie mają możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Ryczałt zaliczany jest do tzw. księgowości uproszczonej, której prowadzenie, ze względów oszczędnościowych, warto powierzyć licencjonowanym biurom rachunkowym. Posiadają one w pełni aktualną wiedzę na temat najnowszych zmian podatkowych, co jest szczególnie ważne przy wyliczaniu stawek ryczałtowych, które w 2022 roku wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14%,15% i 17%.

 

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Z tej formy rozliczenia mogą korzystać osoby:

  • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki jawne i cywilne – pod warunkiem, że przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.
  • nieprowadzące apteki, kantoru, lombardu;
  • nieświadczące, w ramach działalności, usług w danym roku dla obecnego lub byłego pracodawcy, które obejmują czynności, wykonywane w ramach byłego stosunku pracy;
  • nieprowadzące spółki wspólnie z małżonkiem lub tego samego rodzaju działalności co małżonek;
  • nieprodukujące wyrobów podlegających akcyzie (z wyjątkiem OZE);
  • nieprowadzące handlu częściami do pojazdów mechanicznych;
  • niewykonujące wolnych zawodów, z wyjątkiem lekarza, pielęgniarki, dentysty, położnej i tłumacza;
  • nieudzielające pożyczek pod zastaw;
  • niewykonujące działalności wymienionych w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z ryczałtu mogą skorzystać również osoby, uzyskujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy, przy czym nie mogą być to umowy zawierane w ramach prowadzonej działalności.