Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Deklaracja PIT po terminie – jakie są konsekwencje?

Rozliczenia z fiskusem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych wymagają prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, pozwalającej na gromadzenie danych, które umożliwią precyzyjne wyliczenie wysokości zobowiązań przedsiębiorstwa oraz poszczególnych osób – jego właścicieli, udziałowców czy zatrudnionego personelu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie właściwa księgowość uproszczona albo księgowość pełna. W Poznaniu usługi w tym zakresie oferuje firma Atoran, zajmująca się także obsługą kadrową i płacową podmiotów gospodarczych. Warto pamiętać, że częścią formalności podatkowych jest też składanie zeznań na specjalnych formularzach tzw. PIT-ów. Przekonajmy się, co zrobić, jeżeli przesłało się je skarbówce po terminie.

 

Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej?

Podatnicy mają obowiązek przygotowywania i wysłania do administracji skarbowej zeznań w postaci odpowiednich dla danej daniny deklaracji, które muszą być przesłane w określonych w przepisach terminach. W razie niezłożenia PIT-u, osoba, która doprowadziła to takiej sytuacji może być pociągnięta do odpowiedzialności karno-skarbowej. Może ona mieć postać kary grzywny, a niekiedy także kary pozbawienia wolności. W pierwszym przypadku sankcja wyniesie do 720 stawek dziennych, które określa się na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, a ich kwota może sięgać od 1/10 tej wartości do jej 20-krotności. Jeżeli doszło do uszczuplenia wpływów podatkowych z tytułu niezłożenia PIT-u, które przekracza 5-krotność wynagrodzenia minimalnego, w grę wchodzi przestępstwo skarbowe. Jeżeli wartość była niższa, mamy do czynienia z wykroczeniem.

 

Co można zrobić w razie niezłożenia PIT-u w terminie?

deklaracja pit

W razie niezłożenia deklaracji podatkowej, należy to jak najszybciej uczynić, wpłacając jednocześnie kwotę należności wraz z odsetkami za zwłokę. Do uniknięcia konsekwencji nieprzesłania PIT-u niezbędne będzie również złożenie tzw. czynnego żalu. Procedura ta polega na zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego oraz poinformowaniu o istotnych okolicznościach tego zdarzenia.