Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Faktura korygująca – wszystko, co trzeba wiedzieć

Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą i zarejestrowany jako podatnik VAT, ma obowiązek wystawiania faktur za usługi i sprzedaż realizowane w zakresie swojej działalności. Zdarza się jednak, że w wystawianych fakturach pojawia się błąd, który należy skorygować.

 

Czym jest faktura korygująca i kiedy ją wystawić?

podpisywanie dokumentuFaktura korygująca, często nazywana „korektą”, jest dokumentem księgowym, wystawianym jedynie w szczególnych sytuacjach, określonych w art. 106j ust.1 ustawy o VAT. Do takich sytuacji zalicza się:

  • zmiana podstawy opodatkowania in plus lub in minus faktury pierwotnej,
  • zwrot towarów i opakowań do sprzedawcy,
  • wystąpienie pomyłki w innych pozycjach faktury.

Z reguły należy dążyć do eliminowania pojawiania się błędów na fakturach. Jeśli występują one wyjątkowo często albo samodzielne wystawianie korekt okaże się zbyt skomplikowane, należy rozważyć skorzystanie z profesjonalnych usług księgowych, które zapewniają rzetelność wystawianych faktur.

 

Co musi zawierać faktura korygująca?

Na pewno obowiązkowe jest oznaczenie dokumentu słowami „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA” wraz z podaniem przyczyny zmian. Oczywistym jest, że korekta musi posiadać własny numer kolejny i datę wystawienia. Poza tym należy wskazać dane obowiązkowe z faktury korygowanej, tj. datę wystawienia, numer, dane nabywcy i sprzedawcy, nazwę towaru lub usługi, których zmiana dotyczy oraz podanie właściwych wartości kwot zmienianego podatku należnego.

Jeżeli korekta nie dotyczy zmian podstawy opodatkowania, a jedynie np. zmiany nazwy towaru, błędnego zapisu danych nabywcy – należy podać prawidłową treść korygowanych pozycji.

Księgowanie korekty odbywa się po akceptacji faktury przez nabywcę lub uzyskaniu informacji, potwierdzającej ustalenie z nim warunków jej wystawienia.