Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Jak Polski Ład zmienił rzeczywistość podatkową w Polsce?

Wstrząs, jakim była dla światowej gospodarki epidemia COVID-19, przełożył się na wszystkie branże i zachwiał pozycją wielu firm, stawiając je w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Dla zapewnienia przedsiębiorcom wsparcia, ustawodawcy podjęli decyzję o uchwaleniu specjalnego pakietu regulacji wprowadzających zmiany w znacznej części obowiązujących przepisów określanego zbiorczą nazwą Polskiego Ładu. Zawarte w nich przepisy dotyczyły różnych kwestii, w tym także związanych z obowiązkami podatkowymi podmiotów gospodarczych oraz sposobem rozliczania przez nie swoich zobowiązań. Ze względu na poziom skomplikowania, korzystanie z wielu instrumentów wymagało pomocy ze strony podmiotów specjalizujących się w obsłudze księgowej. W Poznaniu usługi tego rodzaju świadczy biuro Atoran. Przekonajmy się, co Polski Ład zmienił w rzeczywistości przedsiębiorstw.

 

Jakie regulacje Polskiego Ładu są szczególnie ważne?polski ład

Polski Ład zawiera tak wiele przepisów, że zakres ich tematyki i szczegóły trudno podać w syntetycznej formie. Wśród bardziej istotnych zmian znalazły się m.in. wprowadzenie nieco innych zasad w opodatkowaniu ryczałtem dochodów spółek, uproszczenia przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi, która likwiduje np. obowiązek dołączania zestawienia objętych nią transakcji. Liczy się także zmiana, jeżeli chodzi o termin odliczenia składek ZUS w części finansowanej przez płatnika. Znaczenie ma również zmiana procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków niebudzących wątpliwości organów podatkowych.

 

Co trzeba wiedzieć o pakietach tworzących Polski Ład?

Ustawy określane Polskim Ładem były wprowadzane jako nowelizacje do wielu ustaw, a ich zapisy wielokrotnie zmieniano. Pełne rozeznanie w zawiłościach zmian w systemie podatkowym stało się możliwe tylko dla fachowców śledzących proces legislacyjny i praktykę stosowania przepisów przez organy skarbowe, a także orzecznictwo sądów w tym zakresie. Taka sytuacja powinna zachęcać przedsiębiorców do korzystania z pomocy profesjonalnych firm księgowych.