Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Jak przeprowadzić remanent?

Remanent to nic innego jak inwentaryzacja, która ma na celu wykazanie, jakie towary znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy. Chodzi o takie produkty, które do ostatniego dnia roku nie zostały przez niego sprzedane. Proces można przeprowadzić na 3 metody. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić oraz poznasz praktyczne wskazówki.

 

Termin i sposób przeprowadzania inwentaryzacji w firmie

przeprowadzanie inwentaryzacji

Remanent powinien być przeprowadzony wraz z końcem roku kalendarzowego. Określa stan na ostatni dzień grudnia, ale jednocześnie także na 1 stycznia. Innymi słowy, coroczna inwentaryzacja zarówno zamyka, jak i otwiera księgę przychodów i rozchodów. Ponadto trzeba pamiętać, że do 14 dni należy także dokonać wyceny spisu. Na tej podstawie wylicza się dochód przedsiębiorcy.

Jako firma księgowa z Poznania, podpowiadamy, że istnieją 3 metody inwentaryzacji. Przedsiębiorca, wedle własnego uznania i rodzaju towarów, może zdecydować się na:

  • spis z natury – może być stosowana wyłącznie w przypadku towarów mierzalnych/policzalnych i przybiera formę listy na specjalnym arkuszu;
  • uzgodnienie sald – polega na zestawieniu ze sobą aktywów i pasywów z danymi poświadczonymi przez dłużników, wierzycieli, kontrahentów;
  • weryfikację – polega na zestawieniu ze sobą dwóch różnych źródeł, tj. zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi.

O czym należy pamiętać, przeprowadzając remanent?

Przede wszystkim należy pamiętać o wyszczególnieniu wszelkich niezbędnych danych. Konieczny jest również podpis osoby inwentaryzującej oraz klauzula „Spis zakończono na pozycji…”. Co istotne, przepisy prawa wskazują, że spis musi zostać wykonany nie tylko skrupulatnie, ale i w sposób trwały. Oznacza to, że wszelkie zawarte w nim informacje muszą być zapisane tak, aby nie budziły wątpliwości i nie mogły być zmienione.