Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Kiedy i jak zgłosić chęć rozliczania się według karty podatkowej?

Każda działalność biznesowa oznacza konieczność naliczania i opłacania wielu zobowiązań podatkowych, w tym zmniejszającego uzyskiwany przez firmę dochód podatku dochodowego. W zależności od formy prawnej, w jakiej funkcjonuje dany podmiot oraz skali jego działania istnieje możliwość korzystania z różnych mechanizmów obliczania należności. Poza klasycznym rozróżnieniem na podatek dochodowy od osób prawnych obowiązkowy dla m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy jednoosobowej działalności gospodarczej w grę wchodzą też specjalne metody rozliczania na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej, co wiąże się również z odmiennym sposobem prowadzenia księgowości działalności gospodarczej. W Poznaniu pomocą w tym zakresie służy firma Atoran, zajmująca się zarówno księgowością pełną, jak i uproszczoną.

 

Jakie są formy księgowości uproszczonej?

Księgowość uproszczona oznacza znacznie mniejszą ilość niezbędnych formalności oraz prowadzenie zapisów rachunkowych w oparciu o specjalne dokumenty. Może to być podatkowa księga przychodów i rozchodów, przy której rozlicza się podatek PIT, a także ewidencja przychodu wypełniana przez płatników podatku ryczałtowego. Alternatywą dla niektórych przedsiębiorców działających w małej skali była też przez lata karta podatkowa.

 

Na czym polega opodatkowanie według karty podatkowej?

karta podatkowa

Korzystanie z karty podatkowej jest najprostszą formą opodatkowania, ponieważ wiąże się z płaceniem stawki określanej kwotowo według branży oraz wielkości miejscowości, w której jest prowadzona działalność, a niekiedy także wedle innych czynników np. wg liczby wykorzystywanych urządzeń czy ilości wydawanych posiłków. Ważne dla możliwości bycia objętym kartą podatkową jest mieszczenie się w określonym limicie dochodów. Będzie ona dostępna dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową albo wytwórczo-usługową, zajmujących się handlem detalicznym żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami. Obowiązuje także w gastronomii i usługach transportowych oraz edukacyjnych. Od 2022 roku kartą podatkową mogą być objęci tylko podatnicy, który rozpoczęli działalność przed jego początkiem. Nie można więc już zgłosić się do tej formy pobierania podatku.