Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Kontrola w firmie – co musisz wiedzieć?

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący własny biznes są zobowiązani do przestrzegania istniejących przepisów. Prawidłowość ich działań może być sprawdzana przez różne organy nadzorujące poszczególne obszary funkcjonowania firm. Kontrolę może przeprowadzić zależnie od charakteru przedsięwzięcia m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Pracy, ZUS, sanepid czy Państwowa Straż Pożarna. Najczęściej w grę wchodzi jednak aktywność służb fiskalnych i kontrola z Urzędu Skarbowego. Najlepszym sposobem przygotowania się do takiej ewentualności będzie zlecenie odpowiedniemu podmiotowi zajęcia się wykonywaniem usług księgowych. W Poznaniu wszechstronną obsługą firm w tym zakresie zajmuje się biuro rachunkowe Atoran. Przekonajmy się, co powinno się wiedzieć o kontroli ze skarbówki.

 

Kiedy można spodziewać się kontroli?

kontrola

Organy uprawnione do przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw działają, realizując przygotowany wcześniej plan albo reagując doraźnie np. w wyniku zgłoszenia o możliwych nieprawidłowościach. Przedsiębiorca powinien być uprzedzony o zamiarze uruchomienia wobec siebie procedury kontrolnej, a czynności mogą zostać wszczęte nie wcześniej niż 7 dni po powiadomieniu oraz nie później niż 30 dni po tym momencie. Działania kontrolerów mogą przebiegać wyłącznie w obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej. Co do zasady, mają one miejsce albo w miejscu wykonywania działalności, albo – na wniosek i za zgodą przedsiębiorcy – tam, gdzie przechowywana jest dokumentacja firmy, w tym księgi podatkowe.

 

Jakie są ograniczenia co do prowadzenia kontroli?

Kontrole mogą przebiegać wyłącznie przez określoną liczbę dni w ciągu roku. Ich ilość jest uzależniona od wielkości firmy. W najmniejszych będzie to 12 dni roboczych rocznie, w największych aż 48 dni roboczych.