Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Księgi handlowe. Czym są? Co zawierają?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest rzetelne naliczanie swoich zobowiązań podatkowych. Nie byłoby to możliwe bez gromadzenia odpowiednich dokumentów księgowych i rejestrowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych w sposób przewidziany dla firmy funkcjonującej w danej formie prawnej oraz osiągającej przychód o jasno określonym w przepisach poziomie. O ile mniejsze biznesy mogą na pewnych warunkach korzystać z uproszczonych narzędzi księgowych, o tyle dla kapitałowych spółek prawa handlowego, a także podmiotów osiągających wysokie obroty niezbędne okaże się prowadzenie ksiąg rachunkowych. W Poznaniu usługi tego rodzaju wykonuje Biuro rachunkowe Atoran. Przekonajmy się, czym są pełne księgi handlowe.

 

Kiedy trzeba prowadzić pełne księgi handlowe?księga handlowa

Do prowadzenia pełnej księgowości na zasadach określonych w Ustawie o rachunkowości zobowiązane są podmioty, których przychód za rok poprzedni przekracza 2 miliony euro, a także spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to obowiązek sporządzania zapisów księgowych w odpowiedniej formie, a także sporządzania niezbędnych raportów – rachunku zysków i strat oraz bilansu.

 

Co składa się na księgi handlowe?

Księgi handlowe składają się z kilku elementów. Wśród nich znajdzie się księga główna, służąca do zapisywania informacji o wszystkich dokonywanych transakcjach i innych zdarzeniach gospodarczych. Są one również rejestrowane w porządku chronologicznym w dzienniku. Część zapisów trafia ponadto do księgi pomocniczej, potrzebnej do gromadzenia danych o rozliczeniach dodatkowych. Nieodzowne będzie też zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Do dokumentacji księgowej zalicza się również inwentarz, będący wykazem składników majątku przedsiębiorstwa.