Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Najważniejsze zasady związane z wystawianiem świadectw pracy

Sprawy związane z obsługą formalności wynikających z zatrudniania pracowników muszą być wykonywane w zgodzie z istniejącymi przepisami. Ilość istniejących regulacji jest jednak bardzo duża, dlatego ich prowadzenie jest zwykle zlecenie firmie zajmującej się rachunkowością i świadczeniem usług kadrowych. Dobrym przykładem realizowanych w ich ramach zadań jest wystawienie świadectw pracy. Przekonajmy się, jakie zasady obowiązują w tym przypadku.

 

Czym jest świadectwo pracy?

pracownica kadr pracująca przy komputerzeŚwiadectwo pracy jest wydawane pracownikowi po wygaśnięciu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu przez którąś ze stron. Zawiera podstawowe informacje związane z przebiegiem zatrudnienia i jest przekazywane firmie, która jako kolejna zawiera z jego posiadaczem umowę o pracę. Dokument ten jest następnie udostępniany pracodawcy w celu sporządzenia kopii, które będą przechowywane wraz z dokumentacją pracowniczą w aktach osobowych pracownika w części A. Po ustaniu zatrudnienia pracownik otrzymuje świadectwo pracy w tym samym dniu, w którym ono następuje, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, dostarcza się je w ciągu 7 dni pocztą na adres wskazany jako właściwy do korespondencji.

 

Co musi się znaleźć w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy musi zawierać podstawowe dane o trwającym zatrudnieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą się w nim znaleźć dane na temat rodzaju pracy oraz okresu, w jakim pracownik ją wykonywał. Konieczne będzie wskazanie zajmowanych stanowisk oraz pracy tymczasowej, wraz z określeniem podmiotów, na rzecz których była ona świadczona. Niezbędna jest informacja na temat tego, w jaki sposób zakończył się stosunek pracy. Dodatkowe dane umieszczane w świadectwie pracy to liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie oraz przysługujących dni opieki nad dzieckiem. Potrzebne jest również wskazanie okresów przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz wypłacanych zasiłków chorobowych, a ponadto okresów nieskładkowych. Do świadectwa trafia też wysokość zajęcia wynagrodzenia w wyniku postępowania egzekucyjnego.