Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Najważniejszej formy opodatkowania działalności

Prowadzenie biznesu wiąże się nierozerwalne z koniecznością wypełniania powinności wynikających z obowiązujących przepisów. Wśród najważniejszych obowiązków każdej firmy znajduje się prowadzenie rachunkowości w postaci odpowiedniej do jej formy prawnej, a także naliczanie i odprowadzanie podatków, a przy zatrudnianiu pracowników zajmowanie się kwestiami kadrowo-płacowymi. Najlepszym sposobem na poprawną realizację takich zadań będzie współpraca z podmiotem specjalizującymi się w obsłudze księgowej. W Poznaniu usługi tego rodzaju świadczy biuro Atoran. Przekonajmy się, jakie podatki musi płacić przedsiębiorca.

 

Podatki dochodoweopodatkowanie

Podstawowym obciążeniem dla przedsiębiorcy będzie konieczność odprowadzania podatków dochodowych. To, które z nich będą wchodziły w grę, jest uzależnione od formy prawnej, w jakiej funkcjonuje dany podmiot. Dla spółek kapitałowych tj. z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych, a także części spółek osobowych będzie to podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), wg stawki normalnej lub obniżonej przy mniejszej skali działania. Jeżeli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, a także niektóre spółki osobowe w grę będzie wchodził podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej albo podatek liniowy, a przy wielu branżach i niewielkich firmach również podatek zryczałtowany.

 

Podatek od towarów i usług

Podatkiem, który jest odprowadzany przez firmy, będzie też VAT, czyli podatek od wartości dodanej określany także jako podatek od towarów i usług. Choć jest on neutralny podatkowo dla firm będących aktywnymi podatnikami VAT, musi być właściwie rozliczany, a do urzędu skarbowego przekazywana jest różnica między podatkiem należnym a naliczonym pobranym od przedsiębiorcy przy zakupach towarów handlowych, materiałów i surowców, a także maszyn lub usług zewnętrznych oraz doliczany do wartości sprzedaży.