Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Nieprawidłowości w PIT. Jakie są kary?

Prowadzenie własnej firmy oznacza konieczność wywiązywania się ze swoich powinności wobec fiskusa, a zwłaszcza odpowiedniego naliczania i odprowadzania należności z tytułu podatków, jak również terminowego składania właściwego do źródła dochodów zeznania. Ponieważ może to okazać się problematyczne, większość przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z pomocy podmiotu oferującego prowadzenie ksiąg rachunkowych. W Poznaniu działalnością tego rodzaju zajmuje się biuro księgowe Atoran. W takim przypadku zyskuje się gwarancję, że wszystkie formalności zostaną wykonane prawidłowo. Ma to duże znaczenie przy rozliczeniach z fiskusem, ponieważ pomyłki i błędy w tym obszarze mogą narazić na duże nieprzyjemności. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

 

Jakie błędy mogą zdarzyć się przy wypełnianiu PIT-ów?

W czasie wypełniania tzw. PIT-ów, czyli zeznań rocznych mogą przydarzyć się pomyłki różnego rodzaju. Największe znaczenie mają jednak nie drobne błędy formalne, np. źle podany adres, ale te, które przekładają się na wysokość powstającego zobowiązania. Wynika to z faktu, że prowadzą one do powstania nadwyżki lub co gorsza, uszczuplenia podatkowego. O ile w pierwszym przypadku nie będą one problemem, gdyż nadpłaconą kwotę łatwo odzyskać, to w drugim kwestia wygląda poważniej. Dzieje się tak dlatego, że należność generuje odsetki, a w razie wykrycia przez urząd może też pociągnąć za sobą nałożenie grzywny.

 

Co oznaczają błędy w PIT i jak je sprostować?

 

PIT

Błędy związane z omyłkami w kwocie zobowiązania pociągają za sobą konieczność zapłacenia należności głównej oraz odsetek za zwłokę, a często także grzywny. Konsekwencją tym można zapobiec, składając korektę zeznania. Można ją przygotować w dowolnym momencie przed przedawnieniem się długu, sporządzając zeznanie oznaczone jako korekta, wpłacając odpowiednią kwotę wraz z odsetkami, a także wyjaśniając przyczynę pomyłki.