Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Obowiązki przedsiębiorcy na przełomie roku kalendarzowego. O czym należy pamiętać?

Przedsiębiorcy muszą się wywiązywać z szeregu obowiązków, które są na nich narzucane przez prawo pracy, ubezpieczenia społeczne czy socjalne. Mowa tutaj nie tylko o wywiązaniu się ze zobowiązań wobec pracowników, ale również wobec urzędów, ZUS-u czy kontrahentów. Właściciele firm mają szczególnie dużo spraw do załatwienia na przełomie roku kalendarzowego. O czym muszą pamiętać w tym okresie?

 

Jak wygląda zamknięcie Księgi Przychodów i Rozchodów? 

kalkulator wśród dokumentówPrzełom roku to wymagający czas dla przedsiębiorców, ponieważ w tym okresie muszą wywiązać się ze zobowiązań wobec urzędów. Właśnie dlatego wielu z nich decyduje się na zatrudnienie dobrej księgowej. Pierwszą kwestią jest zamknięcie Księgi Przychodów i Rozchodów. Na koniec roku przedsiębiorca musi podsumować poszczególne kwoty – można to robić narastająco w każdym miesiącu albo dokonać zbiorczego podsumowania na koniec roku. W obliczeniach muszą być uwzględnione wartości spisu z natury sporządzonego na początku oraz na koniec roku, wartość towarów i materiałów i wartość pozostałych wydatków.

Koniec roku to również czas, w którym przedsiębiorca może obniżyć podatki. Może to zrobić przede wszystkim, jeżeli wydatki firmowe zwiększą koszty, koszty zostaną powiększone o uregulowane zobowiązania wobec kontrahentów. Jest to możliwe również, jeżeli wartość niesprzedanych towarów powiększa dochód oraz kiedy składki ZUS zostały ujęte w raporcie PIT-5 w miesiącu, w którym były zapłacone.

 

Ważne daty na przełomie roku dla przedsiębiorców 

Przełom roku kalendarzowego to nie tylko obowiązek zamknięcia ksiąg handlowych. To również czas, w którym pracodawcy muszą dopilnować wielu terminów dotyczących zapłaty składek czy podatków. Do 10 grudnia (jeśli zatrudniają pracowników to do 15) muszą wysłać i opłacić składki ZUS DRA, RCA, RZA, RSA, a do 20 grudnia zapłacić podatek PIT od dochodu (PIT-5, PIT-5L, PIT-28) i zapłacić podatek za pracownika (PIT-4, PIT-8). 25 grudnia to ostatni moment na wysyłkę i zapłatę podatku wynikającego z VAT-8, VAT-9M, VAT UE, JPK V7M. Z kolei początek roku to następujące zobowiązania:

  • wysłanie i zapłata składek ZUS DRA, RCA, RZA, RSA do 10 stycznia (albo do 15, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników),
  • zapłata podatku PIT od dochodu (PIT-5, PIT 5-L) i podatku za pracownika (PIT-4, PIT-8) do 20 stycznia,
  • wysyłka i zapłata podatku JPKV7M albo JPKV7K, VAT UE, VAT 8, VAT 9M do 25 stycznia,
  • wysyłka PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia,
  • wysyłka PIT 11 pracownikom i PIT 28 do urzędu skarbowego do ostatniego dnia lutego.