Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Podatek liniowy – co to?

Dostępne w Polsce formy opodatkowania działalności gospodarczej wyróżniają między innymi podatek liniowy. W wielu przypadkach jest to dość opłacalna forma rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym.

 

Na czym polega podatek liniowy?

wypełnianie dokumentu podatkowegoTen rodzaj opodatkowania uwzględnia dochody z działalności gospodarczej, a więc przychody pomniejszone o koszty jego uzyskania. Stawka podatku nie zmienia się bez względu na wysokość uzyskanych dochodów i wynosi 19%. Rozliczenie podatku nie uwzględnia pomniejszenia go o kwotę wolną od podatku (30 000 zł), ale od 1 lipca 2022 r. istnieje możliwość odliczenia składek zdrowotnych do limitu wysokości 8700 zł w danym roku podatkowym.

Podatek liniowy wymaga prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, którą warto powierzyć licencjonowanym biurom rachunkowym, zapewniającym rzetelne prowadzenie księgowości.

W przypadku podatku liniowego możliwie jest skorzystanie m.in. z ulgi termomodernizacyjnej, na działalność badawczo-rozwojową, ulgi abolicyjnej, darowizny na cele edukacji zawodowej. Nie ma w tym przypadku więc ulgi prorodzinnej, na Internet czy nowe technologie.

 

Kto może korzystać z podatku liniowego?

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ci, którzy nie świadczą, w ramach wykonywanej działalności, usług na rzecz byłego lub obecnego  pracodawcy, wobec którego przedsiębiorca świadczył ten sam rodzaj usług w  ramach stosunku pracy. Podatek liniowy mogą wybrać również spółki nieposiadające osobowości prawnej: cywilne, jawne i partnerskie.

Stawka 19% może być dobrym wyborem dla tych, którzy osiągają wysokie dochody, przekraczające próg podatkowy (120 000 zł) obarczony stawką podatku 32% oraz dla tych, którzy nie rozliczają się z małżonkiem i nie korzystają z ulg prorodzinnych.