Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Raporty kasowe. O czym mówią i jak je sporządzić?

Prowadzenie biznesu niezależnie od jego skali wymaga również zajmowania się rachunkowością. Ponieważ zasady związane z wypełnianiem niezbędnych dokumentów są złożone, najlepiej skorzystać z pomocy firmy zajmującej się świadczeniem usług księgowych. W Poznaniu w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych specjalizuje się biuro rachunkowe Atoran. Przekonajmy się, jakie formalności będą konieczne przy prowadzeniu transakcji gotówkowych i ich księgowaniu.

 

Co wiąże się z obsługą transakcji gotówkowych?

raporty kasowe

W sytuacji, gdy firma decyduje się na obsługę transakcji gotówkowych, a jej klientami nie są osoby fizyczne, nie ma w większości przypadków obowiązku korzystania z kasy fiskalnej. W takim przypadku cały obrót gotówkowy jest potwierdzany wydawanymi dokumentami – KP (kasa przyjmie), które przygotowuje się przy wpłatach oraz KW (kasa wyda), jeżeli chodzi o dokonanie wypłaty. Ponieważ stan kasy powinien być znany na początku i na końcu konkretnego okresu, którego długość zależy od skali operacji, na ich podstawie sporządza się dokument nazywany raportem kasowym.

 

Co trzeba wiedzieć o raportach kasowych?

Raporty kasowe to zestawienia przeprowadzanych operacji kasowych – wpłat i wypłat, przygotowywane na dany dzień. Są one niezbędne do księgowania przychodów i rozchodów na koncie przewidzianym do obsługi transakcji gotówkowych. Pozycje raportu kasowego powinny być uporządkowane według dat i powstawać na podstawie sporządzanej dokumentacji – KP i KW opatrzonych kolejnymi numerami, datą, wysokością wypłaty bądź wpłaty i podpisem kasjera. Ważne będzie podanie numeru dowodu księgowego, z jakim związany jest dany KP lub KW. Na każdym raporcie kasowym umieszcza się dane identyfikacyjne firmy, datę i numer, a także okres, jakiego dotyczy. Częstotliwość przygotowywania raportów kasowych określa instrukcja kasowa, jednak nie powinny one być tworzone rzadziej niż raz w miesiącu.