Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Rejestracja firmy krok po kroku

Prowadzenie biznesu może okazać się znakomitym sposobem na pełną niezależność i uzyskiwanie sporych przychodów. Będzie jednak oznaczało również konieczność wywiązywania się z wielu obowiązków formalno-prawnych, obejmujących m.in. prowadzenie rachunkowości, naliczanie i odprowadzanie podatków, a także przygotowywanie koniecznych deklaracji czy płacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ze względu na skomplikowanie dotyczących wszystkich tych kwestii przepisów najlepszym wyjściem jest zlecenie podmiotowi zewnętrznemu pełnej obsługi księgowej. W Poznaniu pomocą w tym zakresie zajmuje się biuro rachunkowe Atoran. Co ważne, doświadczony księgowy może również podpowiedzieć, co będzie potrzebne do założenia firmy. Przekonajmy się, jakie są opcje i sprawdźmy, z czym się wiążą.

 

W jakiej formie można prowadzić biznes?rejestracja

Decydując się na prowadzenie biznesu, należy zacząć od określenia formy prawnej, w jakiej będzie funkcjonować zakładana firma. W przypadku większej skali działania zwykle wybierane są spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna. Małe i średnie firmy najczęściej są zakładane jako spółki osobowe – spółka komandytowa, jawna albo partnerska. Dla mikrofirm z reguły będzie to spółka cywilna albo jednoosobowa działalność gospodarcza. Forma prawna biznesu ma znaczenie zarówno dla koniecznego rodzaju księgowości, jak i sposobu opodatkowania.

 

Jak wygląda proces zakładania firmy?

Procedura rejestracyjna jest uzależniona od formy prawnej. Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, komandytowe, partnerskie i jawne muszą uzyskać wpis w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Jednoosobowe działalności gospodarcze zgłasza się do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).