Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Rodzaje podatków w Polsce

Podatki są nieodłącznym elementem każdej gospodarki, ponieważ to od nich w głównej mierze zależą wpływy do budżetu państwa. W Polsce funkcjonuje 17 rodzajów głównych podatków, które stanowią nawet 90% polskiego budżetu.

 

Najważniejsze podatki w Polsce

mężczyzna studiuje papierkową robotęZa najważniejsze, mające największy wpływ na budżet państwa oraz obowiązujące praktycznie każdego podatnika, uznaje się trzy grupy podatków:

 • dochodowe od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT),
 • obrotowe, od towarów i usług (VAT),
 • od czynności cywilnoprawnych.

Rozliczanie podatków PIT i VAT najczęściej powierza się licencjonowanym biurom rachunkowym, które najlepiej orientują się w aktualnych zmianach prawa w zakresie stosowania i obliczania podatków i ulg podatkowych.

 

Podatki bezpośrednie

Ten rodzaj podatku jest ponoszony przez podatnika i jest kwotą wpłacaną wprost do Urzędu Skarbowego. Są to więc podatki przelewane bezpośrednio z konta podatnika na konto właściwego organu podatkowego. Dotyczą w większości działalności gospodarczych i życia społecznego w Polsce. Do podatków bezpośrednich zalicza się podatek:

 • dochodowy od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT),
 • od nieruchomości,
 • od środków transportowych,
 • tonażowy,
 • od spadku i darowizn,
 • od czynności cywilnoprawnych,
 • od wydobycia niektórych kopalin,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji,
 • od niektórych instytucji finansowych,
 • rolny oraz leśny,
 • od sprzedaży detalicznej,
 • od dochodów kapitałowych.

 

Podatki pośrednie

To jedne z najbardziej znanych podatków, do których zalicza się VAT (od towarów i usług), podatek od gier i podatek akcyzowy. Jest on odprowadzany w formie pośredniej, w trakcie dokonywania zakupów przez ostatecznych nabywców-konsumentów, którzy ponoszą jego ekonomiczny koszt. Stanowią one główne źródło dochodów do budżetu państwa.