Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Rozliczanie podatku dochodowego – najczęstsze błędy

Podatek dochodowy od osób fizycznych to jeden z podstawowych i najważniejszych podatków, obowiązujących w Polsce. Rozliczanie się z niego jest obowiązkowe dla każdego, kto w ramach wykonywanej pracy uzyskuje dochód, podlegający opodatkowaniu.

 

Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach

kobieta licząca na kalkulatorzeRozliczanie podatków dochodowych bywa niekiedy dość skomplikowane i pracochłonne, zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Bardzo często rozliczenia roczne powierza się doradcom podatkowym i certyfikowanym biurom rachunkowym, ale jeśli koniecznie chcemy zrobić to samemu, to należy pamiętać, aby nie popełniać tych kilku najczęstszych błędów:

  • nieaktualny formularz – są one aktualizowane co roku i trzeba pamiętać, aby rozliczenie wypełniać tylko na tym, który został dopuszczony do użytku w danym roku.
  • brak podstawowych danych lub błędy w nich – trzeba pamiętać o prawidłowym uzupełnieniu, we właściwych rubrykach, danych kontaktowych, NIP-u, PESEL-u, REGON-u, danych adresowych. Nie może być literówek w imionach, nazwiskach i nazwach.
  • błędne zaokrąglanie kwot – prawidłowo należy zaokrąglać kwoty wg zasady: gdy końcówka kwoty wynosi 0,50 zł do 0,99 zł to kwotę zaokrągla się w górę, a jeśli końcówka wynosi 0,49 zł i mniej, to kwotę zaokrągla się w dół.
  • błędne naliczanie ulg i określanie ich limitów – aby prawidłowo odliczyć ulgi, należy dowiedzieć się, jakie limity i na co obowiązują w danym roku podatkowym.
  • braki techniczne – podpisy i załączniki. Bez nich nie jest możliwe przyjęcie przez Urząd Skarbowy rozliczenia podatkowego.

Wypełniając deklarację podatku dochodowego nie warto się spieszyć i zostawiać tego na ostatnią chwilę. Warto natomiast kilka razy sprawdzić poprawność wpisanych danych, ich wartości i to czy zostały wpisane do właściwych rubryk formularza.