Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Różnice między spółką osobową a kapitałową

Spółki kapitałowe i spółki osobowe to formy prowadzenia działalności gospodarczej. Ich działalność reguluje Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 r. oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. Czym się różnią te spółki?

 

Spółki osobowe

uścisk dłoni z widokiem na miasto w nocyZalicza się do nich spółkę cywilną, jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną i partnerską. Nie posiadają one osobowości prawnej, a wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółki (poza spółką cywilną) posiadają jednak zdolność prawną, mogą więc nabywać prawa rzeczowe i majątkowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Przy ich założeniu nie wymaga się wkładu początkowego, a każdy ze wspólników może je reprezentować. Spółki osobowe rozliczają się w formie podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązku prowadzenia księgowości pełnej nie mają spółki cywilne, jawne, partnerskie i te, które w roku poprzednim nie osiągnęły 2 mln euro przychodu. Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe.

 

Spółki kapitałowe

Do nich zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Posiadają one osobowość prawną, a za zobowiązania spółki odpowiada ona całym swoim majątkiem, który nie jest tożsamy z majątkiem wspólników. Spółki te posiadają także zdolność prawną do nabywania praw majątkowych i rzeczowych, mogą zaciągać zobowiązania, być pozywane i same pozywać. Przy ich założeniu wymaga się wkładu własnego w wysokości 5000 zł (sp. z o.o.) lub 100 000 zł (akcyjna). Organem reprezentacyjnym jest zarząd (sp. z o.o.) lub rada nadzorcza (akcyjna), więc wspólnicy osobiście nie reprezentują spółki. Spółki płacą także podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), a wspólnicy, po wypłacie dywidendy, podatek PIT 19%. Rachunkowość może być prowadzona jedynie w formie pełnej księgowości.