Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Środki trwałe – czym są i co warto o nich wiedzieć?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to na pewno wykorzystujesz do tego materiały, urządzenia, maszyny czy lokale użytkowe, które można zaliczyć do środków trwałych. Ich amortyzacja ma wpływ na wysokość płaconego podatku dochodowego, ponieważ jest kosztem uzyskania przychodu.

 

Co zalicza się do środków trwałych?

mężczyzna w samochodzieŚrodki trwałe zalicza się do rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa pod warunkiem, że ich przewidywany okres użytkowania wynosi minimum jeden rok, są przeznaczone na potrzeby firmy i jej działalności, a także mają postać przedmiotu, którego wartość można wyrazić w pieniądzach. Środek trwały musi być także zdatny do użytku i  w pełni sprawny w momencie jego przyjęcia.

Wyróżnia się cztery główne grupy środków trwałych, które są szczegółowo rozpisane w Klasyfikacji Środków Trwałych. Należą do nich:

  • nieruchomości (grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej),
  • maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, wyposażenie, związane bezpośrednio z wytwarzanym wyrobem,
  • środki transportu do przewozu osób i towarów,
  • inwentarz żywy.

 

Amortyzacja środków trwałych

Środki trwałe ulegają z czasem zużyciu i ich wartość początkowa maleje. Dlatego konieczna jest ewidencja takich środków i ich amortyzacja, najlepiej prowadzona przez licencjonowane biuro księgowe, które ustali właściwą wartość początkową środków trwałych i zastosuje prawidłową metodę amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych jest obowiązkowa, jeżeli wartość składnika majątku przekracza 10 000 zł. Wartość początkową ustala się według ceny nabycia (dla składników zakupionych), kosztu wytworzenia (produkowanych we własnym zakresie), według wartości rynkowej (dla darowizn) albo według wartości, wynikającej z wyceny nie wyższej niż cena rynkowa (jeśli cena pierwotna nie jest możliwa do ustalenia).