Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Wady i zalety rozliczania podatku na zasadach ogólnych

Na etapie rejestracji działalności gospodarczej w CEiDG, należy wskazać wybraną metodę rozliczania podatkowego. W Polsce funkcjonują obecnie trzy rodzaje rozliczeń, w tym skala podatkowa, czyli rozliczenie na zasadach ogólnych. Można ją dobrowolnie wybrać lub jest ona przydzielana automatycznie, gdy przedsiębiorca nie wskaże w terminie wybranej formy rozliczania z Urzędem Skarbowym.

 

kalkulator na formularzach podatkowych

Zasady ogólne – na czym polegają?

W skali podatkowej występuje próg podatkowy, wynoszący obecnie 120 000 zł. Jeśli przedsiębiorca w danym roku podatkowym osiągnie niższe dochody niż wskazane, dochód ten opodatkowany jest stawką 12%. W przypadku przekroczenia wartości 120 000 zł – stosuje się stawkę 32%. Obydwie kwoty naliczonego podatku pomniejsza się o kwotę wolną od podatku – 30 000 zł (w 2022 r.). Chcąc łatwiej i szybciej rozliczać podatek na zasadach ogólnych, przedsiębiorcy najczęściej korzystają z licencjonowanych biur rachunkowych, które specjalizują się w rozliczeniach podatkowych i prowadzą Księgi Przychodów i Rozchodów, do których zobligowani są wtedy przedsiębiorcy.

 

Zalety i wady skali podatkowej

Do niewątpliwych zalet tej formy rozliczania należą:

  • możliwość odliczenia kosztów od uzyskanych przychodów, a więc opodatkowaniu podlega jedynie dochód;
  • możliwość rozliczania się z małżonkiem;
  • możliwość skorzystania ze sporych ulg podatkowych, np. na dzieci, na Internet, na samochód, darowizny;
  • możliwość pomniejszenia dochodu o straty z poprzedniego roku obrotowego;
  • możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Wadą tego rozwiązania jest zdecydowanie wyższa stawka podatku po przekroczeniu 120 000 zł, konieczność prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz rozliczenie i łączenie rozliczeń z przychodów z poszczególnych działalności, podlegających zasadom ogólnym.