Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Wystawianie faktur po terminie – przyczyny, skutki i konsekwencje

Przeprowadzanie transakcji między podmiotami gospodarczymi musi być potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dowodu księgowego, który stanie się podstawą do naliczenia zobowiązań podatkowych sprzedawcy, a nabywcy umożliwi zaliczenie wydatkowanej kwoty do kosztów wykonywania swej działalności. Warto jednak pamiętać, że zasady i terminy, w jakich powinno to nastąpić, są ściśle regulowane przez obowiązujące przepisy. Pomocą w przestrzeganiu istniejących reguł będzie profesjonalna księgowa. W Poznaniu obsługą firm w zakresie rachunkowości zajmuje się Licencjonowane i Certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran. Przekonajmy się, co wiąże się z opóźnieniem w wystawieniu faktury.

 

Co trzeba wiedzieć o wystawianiu faktur?

Wystawienie faktur ma kluczowe znaczenie dla rozliczeń podatkowych zarówno, jeżeli chodzi o wystawcę, jak i odbiorcę. Jest to o tyle ważne, że w myśl przepisów obowiązek podatkowy powstaje z momentem dokonania sprzedaży, której powinno towarzyszyć wydanie odpowiedniego dowodu księgowego. Zgodnie z prawem fakturę VAT wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę albo dokonano dostawy towaru. Dopuszczalne jest również wystawanie dla pojedynczego kontrahenta faktury zbiorczej za cały okres rozliczeniowy, a więc np. poprzedni tydzień czy miesiąc. W niektórych przypadkach termin ten ulega jednak wydłużeniu nawet do 30 dni przy usługach budowlanych czy 90 dni przy druku książek. Dopuszczalne jest też wcześniejsze wystawienie faktury – nawet 60 dni przed dostawą lub realizacją usługi.

 

Co wiąże się z wystawieniem faktur po terminie?

wystawienie faktury

Wystawienie faktury po terminie nie rodzi żadnych konsekwencji dla jej odbiorcy, skutkuje jednak problemami dla świadczącego usługę lub sprzedającego towar. Będzie on musiał rozliczyć zobowiązanie w terminie jego powstania, a więc z odsetkami za zwłokę tj. od momentu, kiedy miał taki obowiązek. Warto jednak pamiętać, że czyn taki zagrożony będzie również karą grzywny.