Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Zadania, jakie wchodzą w zakres obsługi kadrowo-płacowej firmy   

Działalność biur rachunkowych opiera się na wykonywaniu usług z zakresu rachunkowości w imieniu i na rzecz zlecającego. Jednak oferty często są rozbudowane o obsługę kadrowo-płacową firmy, co wiąże się z szeroko pojętym zakresem czynności. Jest to sposób na odciążenie wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa. Jakie zadania wchodzą w skład takich usług?

 

Zakres obsługi dokumentacji pracowniczych 

klawiatura komputerowaObsługa kadrowa to przede wszystkim prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników. Do tego trzeba również zaliczyć zarządzanie dokumentami dotyczącymi zatrudnienia. To z kolei wiąże się z rejestracją i wyrejestrowaniem w ZUS-ie, składaniem deklaracji imiennych dla pracowników oraz prowadzeniem rozliczeń. Obsługa kadr i płac może także uwzględniać przygotowywanie stosownych umów o pracę, umów o dzieło i umów zlecenie. Pracodawca musi także rejestrować zwolnienia lekarskie, a także prowadzić dokumentację dotyczącą badań pracowniczych i urlopów wypoczynkowych. Biuro rachunkowe zajmie się sporządzaniem świadectw pracy, przygotowywaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz kompletowaniem i prowadzeniem kartotek pracowniczych.

Zarządzanie płacami oraz inne czynności w ramach obsługi 

W zadaniach obsługi płacowej uwzględnia się m.in. sporządzanie rozliczeń listy wynagrodzeń, czy list wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych oraz prowadzenie dokumentacji podatkowych PIT w formie miesięcznych i rocznych deklaracji i rozliczeń. Dodatkowo biuro może reprezentować przedsiębiorcę podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS-u. Często realizuje także szkolenia BHP na poszczególne stanowiska pracownicze. Oferta obsługi kadrowo-płacowej może być bardzo szeroka i ostatecznie będzie zależała od podpisanej umowy. Firmy decydują się na usługi biur rachunkowych ze względu na odciążenie swoich pracowników oraz przez przymus znajomości przepisów prawa, które są potrzebne do rzetelnego zarządzania kadrami i płacami. Przedsiębiorca może bardziej skupić się na wykonywaniu swojej działalności i pozyskiwaniu klientów, a mniej na sprawach narzuconych przez przepisy.