Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pełna księgowość

Księgi rachunkowe są podstawowym źródłem informacji o stanie finansowym firmy nie tylko dla urzędów kontroli, ale również dla osób prowadzących działalność. Rzetelne, przejrzyste informacje dostarczane przez nasze biuro rachunkowe są nie tylko źródłem wiedzy o stanie finansowym firmy dla urzędów kontroli, lecz także przydatnym narzędziem dla właścicieli firm, którzy na ich podstawie mogą np. usprawnić zarządzanie posiadanym kapitałem. Do pełnej księgowości jest zobowiązana duża grupa podmiotów: spółki kapitałowe prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Obowiązek rejestrowania przychodów i kosztów w formie pełnej księgowości dotyczy także tych przedsiębiorców, których przychody netto przekroczyły równowartość 2 milionów euro w przeliczeniu na złotówki w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość. Oferujemy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla małych, średnich i dużych firm. Zestawienia obrotów, wykaz składników aktywów i pasywów oraz ewidencję przychodów i kosztów przygotowujemy na podstawie dokumentów księgowych. Wprowadzamy listę majątku, który również ewidencjonujemy ze wskazaniem źródeł jego finansowania. Robimy sprawozdania finansowe, a także rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów.

W skład prowdzonych dla przedsiębiorców ksiąg rachunkowych wchodzą:
  • dzienniki,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).