Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pełna księgowość

Księgi rachunkowe są podstawowym źródłem informacji o stanie finansowym firmy nie tylko dla urzędów kontroli, ale również dla osób prowadzących działalność. Rzetelne, przejrzyste informacje dostarczane przez nasze biuro rachunkowe są nie tylko źródłem wiedzy o stanie finansowym firmy dla urzędów kontroli, lecz także przydatnym narzędziem dla właścicieli firm, którzy na ich podstawie mogą np. usprawnić zarządzanie posiadanym kapitałem.Nie każdy podmiot jest uprawniony do korzystania z uproszczonej księgowości. Do pełnej księgowości jest zobowiązana duża grupa podmiotów: spółki kapitałowe prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Obowiązek rejestrowania przychodów i kosztów w formie pełnej księgowości dotyczy także tych przedsiębiorców, których przychody netto przekroczyły równowartość 2 milionów euro w przeliczeniu na złotówki w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość. Oferujemy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla małych, średnich i dużych firm. Zestawienia obrotów, wykaz składników aktywów i pasywów oraz ewidencję przychodów i kosztów przygotowujemy na podstawie dokumentów księgowych. Wprowadzamy listę majątku, który również ewidencjonujemy ze wskazaniem źródeł jego finansowania. Robimy sprawozdania finansowe, a także rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. Dodatkowo oferujemy również obsługę kadrowo-płacowąfirmy. Dla naszych klientów prowadzimy także fachowe doradztwo oraz usługi podatkowe niezależnie od dziedziny systemu podatkowego.

W skład prowdzonych dla przedsiębiorców ksiąg rachunkowych wchodzą:

  • dzienniki,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).