Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

7 najczęściej popełnianych błędów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego

Wywiązywanie się ze swoich obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego jest obowiązkiem każdego obywatela osiągającego jakiekolwiek przychody. Wiąże się to z terminowym odprowadzaniem rzetelnie wyliczonych zaliczek oraz przygotowywaniem odpowiednich deklaracji skarbowych. W przypadku osób zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej, a także tych, które uzyskują dochody z kilku źródeł, dobrym wyjściem będzie skorzystanie z pomocy księgowej, co pozwoli na uniknięcie typowych błędów. Przekonajmy się, z czym podatnicy najczęściej mają problemy i zobaczmy, co można zrobić, w razie ich popełnienia.

 

Błędy przy rozliczaniu podatku dochodowego

błąd w roliczeniuNajczęściej występującymi błędami są pomyłki w wyliczeniach służących do określenia swego dochodu na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej, a także przy sumowaniu wpływów z różnych źródeł. Problemy sprawia też naliczenie właściwych kosztów uzyskania przychodów, a także zsumowanie dochodów z kilku rodzajów działalności np. udziałów w spółkach, jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zawartych umów cywilno-prawnych. Zdarza się, że podatnicy nieprawidłowo odliczają składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych czy fundusz pracy, o ile mają obowiązek ich płacenia. Jeżeli chodzi o błędy formalne, to kłopoty pojawiają się przy wpisywaniu numeru NIP lub PESEL, wyborze rozliczenia wspólnie z małżonkiem, mimo braku takiej możliwości np. przy podatku linowym, a także pomyłki przy sumowaniu, wpisywaniu danych dotyczących adresu czy przy wypełnianiu zeznania w wersji papierowej brak podpisów.

 

Co zrobić w razie zauważenia błędu?

Przepisy dają możliwość naprawienia swoich błędów nawet po tym, jak deklaracja została wysłana do urzędu skarbowego. W tym celu konieczne będzie sporządzenie i złożenie korekty. Musi ona być wypełniona na tym samym formularzu, należy też pamiętać o wskazaniu jako celu składania deklaracji „złożenie korekty”. Korekty można składać do momentu przedawnienia zobowiązania.