Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Najważniejsze terminy związane z deklaracjami podatkowymi

Obowiązki wobec fiskusa ciążące na wszystkich podmiotach gospodarczych od działalności jednoosobowych po spółki prawa handlowego oznaczają zarówno prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej, pozwalającej na ustalenie podstawy opodatkowania, jak i prawidłowe naliczanie oraz terminowe wpłacanie należności podatkowych. Ze względu na dużą ilość koniecznych do sporządzenia deklaracji najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty biura rachunkowego, które dopilnuje prawidłowego dopełnienia formalności. Szczególnie ważne jest dotrzymywanie wszystkich terminów, w tym związanych z poszczególnymi deklaracjami. Przekonajmy się, jakie deklaracje i dokumenty muszą być składane oraz kiedy.

 

Podatki dochodowe

W przypadku podatków dochodowych podatnicy mają obowiązek samodzielnego ustalania należności oraz wpłacania stosownej zaliczki kwartalnie lub za poszczególne miesiące. Wpłata musi być dokonana do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu albo kwartale, którego dotyczy. Jednocześnie podatnik musi złożyć deklarację podatkową za cały poprzedni rok. Termin wypełnienia i złożenia deklaracji zależy od jej rodzaju. W przypadku PIT-28 będzie to ostatni dzień lutego, dla PIT-4R oraz PIT-8AR – 31 stycznia. Deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy dostarczyć do urzędu do 30 kwietnia następnego roku. Deklarację PIT-11 przekazuje się do 31 stycznia organom skarbowym, natomiast podatnikom do końca lutego. Deklaracje CIT-6AR, CIT-6R, CIT9-R, a także CIT-10Z oraz CIT-11A należy złożyć do 31 stycznia. CIT-8, CIT-8/A, CIT-8/B musi być dostarczony do 31 marca.

 

Podatek VAT

 

 

 

deklaracja

Rozliczenie podatku VAT musi nastąpić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, a przy rozliczeniu kwartalnym do 25 dnia miesiąca przypadającego po zakończonym kwartale. Warto pamiętać, że nie istnieje już obowiązek składania deklaracji VAT-7, przedsiębiorcy muszą jednak przesyłać plik JPK. Tak jak znaczna część formularzy podatkowych, musi on trafiać do organów skarbowych drogę elektroniczną i być podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.