Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Blog

pracownicy w biurze

Co wchodzi w zakres obsługi płac pracowniczych?

Prowadzenie biznesu oznacza nie tylko konieczność wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec organów skarbowych oraz prawidłowego naliczania oraz terminowego odprowadzania podatków, ale także łączy się z obowiązkiem zajęcia się formalnościami związanymi z zatrudnianiem pracowników i wypłatą wynagrodzeń. Formalności dotyczące tych obszarów są stosunkowo skomplikowanie, a profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa wymaga dobrej znajomości często zmieniających się przepisów. Przekonajmy się, jakie działania będą niezbędne w tym zakresie.

Czytaj więcej

rozliczenie

7 najczęściej popełnianych błędów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego

Wywiązywanie się ze swoich obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego jest obowiązkiem każdego obywatela osiągającego jakiekolwiek przychody. Wiąże się to z terminowym odprowadzaniem rzetelnie wyliczonych zaliczek oraz przygotowywaniem odpowiednich deklaracji skarbowych. W przypadku osób zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej, a także tych, które uzyskują dochody z kilku źródeł, dobrym wyjściem będzie skorzystanie z pomocy księgowej, co pozwoli na uniknięcie typowych błędów. Przekonajmy się, z czym podatnicy najczęściej mają problemy i zobaczmy, co można zrobić, w razie ich popełnienia.

Czytaj więcej

obliczenia na kalkulatorze

Czy biuro rachunkowe może zajmować się dokumentacją kadrową?

Formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są na ogół kojarzone tylko z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W rzeczywistości na przedsiębiorcy ciąży jednak większa ilość obowiązków – w tym zajmowanie się sprawami związanymi z przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji pracowniczej oraz rozliczeniami z ZUS. Podobnie jak w przypadku księgowości, także w tym obszarze ilość koniecznych do wykonania operacji jest duża, a przepisy zawiłe i zmienne. Sposobem na poradzenie sobie z zadaniami tego rodzaju jest skorzystanie z profesjonalnych usług kadrowych i płacowych. Przekonajmy się, co wchodzi w ich zakres.

Czytaj więcej

czas na deklaracje podatkowe

Najważniejsze terminy związane z deklaracjami podatkowymi

Obowiązki wobec fiskusa ciążące na wszystkich podmiotach gospodarczych od działalności jednoosobowych po spółki prawa handlowego oznaczają zarówno prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej, pozwalającej na ustalenie podstawy opodatkowania, jak i prawidłowe naliczanie oraz terminowe wpłacanie należności podatkowych. Ze względu na dużą ilość koniecznych do sporządzenia deklaracji najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty biura rachunkowego, które dopilnuje prawidłowego dopełnienia formalności. Szczególnie ważne jest dotrzymywanie wszystkich terminów, w tym związanych z poszczególnymi deklaracjami. Przekonajmy się, jakie deklaracje i dokumenty muszą być składane oraz kiedy.

Czytaj więcej

księga przychodów

Czym jest tzw. księga przychodów i rozchodów?

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością naliczania i odprowadzania podatków, a także sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej. Musi ona dawać możliwość rejestrowania kolejnych zdarzeń gospodarczych, a na tej podstawie określania wysokości zobowiązań podatkowych. Księgowość działalności gospodarczej może być prowadzona w formie pełniej, a także uproszczonej, co oznacza nieco mniej skomplikowany system dokonywania zapisów oraz inny rodzaj potrzebnych dokumentów. Najpopularniejszym rodzajem księgowości uproszczonej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Przekonajmy się, kto może ją prowadzić oraz sprawdźmy, jaka jest jej specyfika.

 

Czytaj więcej

ksiegowość

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu księgowości?

Księgowość w firmie to dziedzina, która wymaga nie tylko czasu, ale przede wszystkim stosownej wiedzy, umiejętności i cierpliwości. Nie każdy przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie sprostać temu wyzwaniu. Nie w każdej firmie opłaca się stworzenie oddzielnego działu, który zajmowałby się tymi kwestiami. Właśnie w takich sytuacjach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest outsourcing księgowości.

 

Czytaj więcej

pisanie na laptopie

Zalety dokumentacji księgowej w wersji elektronicznej

Coraz więcej polskich firm, zarówno tych dużych, jak i mniejszych, odchodzi od tradycyjnego przechowywania dokumentów księgowych w wersji papierowej, wybierając archiwizację częściowo lub wyłącznie w formie elektronicznej. Jest wiele argumentów przemawiających za słusznością takiego podejścia. Przekonaj się, jakie są najważniejsze zalety prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej.

 

Czytaj więcej

PIT

Błędne rozliczenie PIT - jakie konsekwencje mogą za to grozić?

Podatnik, który złożył nierzetelne zeznanie podatkowe, naraża się na sankcje karne. Kary grożą zarówno za nieterminowe rozliczenie, jak i błędne wypełnienie formularza PIT. Jakie są najczęstsze uchybienia w wypełnianiu deklaracji? Czym mogą skutkować? Jak ich uniknąć? Na te pytania odpowiemy w dalszej części naszego wpisu.

Czytaj więcej