Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Blog

podpisywanie dokumentu

Faktura korygująca – wszystko, co trzeba wiedzieć

Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą i zarejestrowany jako podatnik VAT, ma obowiązek wystawiania faktur za usługi i sprzedaż realizowane w zakresie swojej działalności. Zdarza się jednak, że w wystawianych fakturach pojawia się błąd, który należy skorygować.

Czytaj więcej

kalkulator na formularzach podatkowych

Wady i zalety rozliczania podatku na zasadach ogólnych

Na etapie rejestracji działalności gospodarczej w CEiDG, należy wskazać wybraną metodę rozliczania podatkowego. W Polsce funkcjonują obecnie trzy rodzaje rozliczeń, w tym skala podatkowa, czyli rozliczenie na zasadach ogólnych. Można ją dobrowolnie wybrać lub jest ona przydzielana automatycznie, gdy przedsiębiorca nie wskaże w terminie wybranej formy rozliczania z Urzędem Skarbowym.

 

Czytaj więcej

mężczyzna z dokumentami przed komputerem

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Każdy rodzaj prowadzenia rejestrowanej działalności gospodarczej wymaga wyboru sposobu odliczania podatku i rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Jedną z dostępnych form podatkowych jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej

kobieta z telefonem, komputerem i dokumentami

Czym jest mikrorachunek? Czy każdy musi go mieć?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub uzyskuje opodatkowany dochód, ma obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym w zakresie uiszczanych podatków. Od 1 stycznia 2020 roku rozliczenie to dokonywane jest za pomocą mikrorachunku podatkowego.

 

Czytaj więcej

kobieta z kartką i kalkulatorem

Zaliczki pracownicze - na co mogą być przyznawane i jak je rozliczyć?

Obsługa księgowa firmy wiąże się nie tylko z wykonywaniem zadań wynikających z prowadzenia ksiąg, ale często obejmuje też inne obszary np. usługi kadrowe albo płacowe. W takich przypadkach biuro rachunkowe będzie zajmowało się również m.in. naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń oraz sporządzaniem list płac. W wielu sytuacjach będzie to jednak oznaczało konieczność prawidłowego zaksięgowania sum przekazywanych w innych terminach niż całość wynagrodzenia. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

 

Czytaj więcej

kalkulator

Podstawowe różnice między księgowością a rachunkowością

W mowie potocznej posługujemy się często wieloma terminami, które są używane zamiennie, mimo iż ich znaczenie może się nieco różnić. Jednym z przypadków, w których mamy do czynienia z taką sytuacją jest korzystanie z terminu „księgowość” jako synonimu „rachunkowości” i odwrotnie. Jeżeli w grę wchodzi określenie przedmiotu działania firmy świadczącej usługi rachunkowe lub księgowe nie będzie to błędem, ponieważ rozmówcy zwykle dobrze zdają sobie sprawę z tego, co osoba posługująca się tymi terminami ma na myśli. Warto jednak wiedzieć, że znaczenie tych słów jest nieco inne.

Czytaj więcej

dokumentacja księgowa

Ewidencja środków trwałych - kto za nią odpowiada?

Prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej się odbywa, wiąże się z koniecznością założenia i wypełniania wymaganej przez obowiązujące przepisy dokumentacji księgowej. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych działających na mocy kodeksu cywilnego oraz spółek osobowych tj. partnerskich i jawnych, których przychody w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, będzie ona miała postać podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów, jeśli firma spełnia warunki określone w rozporządzeniu. Poza nimi przedsiębiorca lub działająca na jego zlecenie księgowa muszą również założyć ewidencję środków trwałych. Przekonajmy się, czym ona jest i do czego służy.

Czytaj więcej

pracownica kadr pracująca przy komputerze

Najważniejsze zasady związane z wystawianiem świadectw pracy

Sprawy związane z obsługą formalności wynikających z zatrudniania pracowników muszą być wykonywane w zgodzie z istniejącymi przepisami. Ilość istniejących regulacji jest jednak bardzo duża, dlatego ich prowadzenie jest zwykle zlecenie firmie zajmującej się rachunkowością i świadczeniem usług kadrowych. Dobrym przykładem realizowanych w ich ramach zadań jest wystawienie świadectw pracy. Przekonajmy się, jakie zasady obowiązują w tym przypadku.

Czytaj więcej