Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Blog

księga przychodów

Czym jest tzw. księga przychodów i rozchodów?

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością naliczania i odprowadzania podatków, a także sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej. Musi ona dawać możliwość rejestrowania kolejnych zdarzeń gospodarczych, a na tej podstawie określania wysokości zobowiązań podatkowych. Księgowość działalności gospodarczej może być prowadzona w formie pełniej, a także uproszczonej, co oznacza nieco mniej skomplikowany system dokonywania zapisów oraz inny rodzaj potrzebnych dokumentów. Najpopularniejszym rodzajem księgowości uproszczonej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Przekonajmy się, kto może ją prowadzić oraz sprawdźmy, jaka jest jej specyfika.

 

Czytaj więcej

ksiegowość

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu księgowości?

Księgowość w firmie to dziedzina, która wymaga nie tylko czasu, ale przede wszystkim stosownej wiedzy, umiejętności i cierpliwości. Nie każdy przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie sprostać temu wyzwaniu. Nie w każdej firmie opłaca się stworzenie oddzielnego działu, który zajmowałby się tymi kwestiami. Właśnie w takich sytuacjach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest outsourcing księgowości.

 

Czytaj więcej

pisanie na laptopie

Zalety dokumentacji księgowej w wersji elektronicznej

Coraz więcej polskich firm, zarówno tych dużych, jak i mniejszych, odchodzi od tradycyjnego przechowywania dokumentów księgowych w wersji papierowej, wybierając archiwizację częściowo lub wyłącznie w formie elektronicznej. Jest wiele argumentów przemawiających za słusznością takiego podejścia. Przekonaj się, jakie są najważniejsze zalety prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej.

 

Czytaj więcej

PIT

Błędne rozliczenie PIT - jakie konsekwencje mogą za to grozić?

Podatnik, który złożył nierzetelne zeznanie podatkowe, naraża się na sankcje karne. Kary grożą zarówno za nieterminowe rozliczenie, jak i błędne wypełnienie formularza PIT. Jakie są najczęstsze uchybienia w wypełnianiu deklaracji? Czym mogą skutkować? Jak ich uniknąć? Na te pytania odpowiemy w dalszej części naszego wpisu.

Czytaj więcej

dokumenty

Księgowość uproszczona - kto i jak może ją prowadzić?

Księgowość uproszczona, określana też mianem „małej księgowości”, to jedna z form ewidencji podatkowej. Uznaje się ją za jedną z łatwiejszych sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym. Kto może zdecydować się na prowadzenie księgowości uproszczonej? Jak ją prowadzić? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

Czytaj więcej

płace

Zadania, jakie wchodzą w zakres obsługi kadrowo-płacowej firmy   

Działalność biur rachunkowych opiera się na wykonywaniu usług z zakresu rachunkowości w imieniu i na rzecz zlecającego. Jednak oferty często są rozbudowane o obsługę kadrowo-płacową firmy, co wiąże się z szeroko pojętym zakresem czynności. Jest to sposób na odciążenie wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa. Jakie zadania wchodzą w skład takich usług?

Czytaj więcej

certyfikat

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek posiadać licencję?

Biuro rachunkowe mogą prowadzić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są niekarane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za przestępstwa skarbowe oraz inne czyny określone w ustawie o rachunkowości. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Taką działalność mogą także prowadzić osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Czy potrzebna jest dodatkowa licencja?

Czytaj więcej

kalkulator na biurku

Obowiązki przedsiębiorcy na przełomie roku kalendarzowego. O czym należy pamiętać?

Przedsiębiorcy muszą się wywiązywać z szeregu obowiązków, które są na nich narzucane przez prawo pracy, ubezpieczenia społeczne czy socjalne. Mowa tutaj nie tylko o wywiązaniu się ze zobowiązań wobec pracowników, ale również wobec urzędów, ZUS-u czy kontrahentów. Właściciele firm mają szczególnie dużo spraw do załatwienia na przełomie roku kalendarzowego. O czym muszą pamiętać w tym okresie?

Czytaj więcej