Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Blog

kobieta z kartką i kalkulatorem

Zaliczki pracownicze - na co mogą być przyznawane i jak je rozliczyć?

Obsługa księgowa firmy wiąże się nie tylko z wykonywaniem zadań wynikających z prowadzenia ksiąg, ale często obejmuje też inne obszary np. usługi kadrowe albo płacowe. W takich przypadkach biuro rachunkowe będzie zajmowało się również m.in. naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń oraz sporządzaniem list płac. W wielu sytuacjach będzie to jednak oznaczało konieczność prawidłowego zaksięgowania sum przekazywanych w innych terminach niż całość wynagrodzenia. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

 

Czytaj więcej

kalkulator

Podstawowe różnice między księgowością a rachunkowością

W mowie potocznej posługujemy się często wieloma terminami, które są używane zamiennie, mimo iż ich znaczenie może się nieco różnić. Jednym z przypadków, w których mamy do czynienia z taką sytuacją jest korzystanie z terminu „księgowość” jako synonimu „rachunkowości” i odwrotnie. Jeżeli w grę wchodzi określenie przedmiotu działania firmy świadczącej usługi rachunkowe lub księgowe nie będzie to błędem, ponieważ rozmówcy zwykle dobrze zdają sobie sprawę z tego, co osoba posługująca się tymi terminami ma na myśli. Warto jednak wiedzieć, że znaczenie tych słów jest nieco inne.

Czytaj więcej

dokumentacja księgowa

Ewidencja środków trwałych - kto za nią odpowiada?

Prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej się odbywa, wiąże się z koniecznością założenia i wypełniania wymaganej przez obowiązujące przepisy dokumentacji księgowej. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych działających na mocy kodeksu cywilnego oraz spółek osobowych tj. partnerskich i jawnych, których przychody w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, będzie ona miała postać podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów, jeśli firma spełnia warunki określone w rozporządzeniu. Poza nimi przedsiębiorca lub działająca na jego zlecenie księgowa muszą również założyć ewidencję środków trwałych. Przekonajmy się, czym ona jest i do czego służy.

Czytaj więcej

pracownica kadr pracująca przy komputerze

Najważniejsze zasady związane z wystawianiem świadectw pracy

Sprawy związane z obsługą formalności wynikających z zatrudniania pracowników muszą być wykonywane w zgodzie z istniejącymi przepisami. Ilość istniejących regulacji jest jednak bardzo duża, dlatego ich prowadzenie jest zwykle zlecenie firmie zajmującej się rachunkowością i świadczeniem usług kadrowych. Dobrym przykładem realizowanych w ich ramach zadań jest wystawienie świadectw pracy. Przekonajmy się, jakie zasady obowiązują w tym przypadku.

Czytaj więcej

pracownicy w biurze

Co wchodzi w zakres obsługi płac pracowniczych?

Prowadzenie biznesu oznacza nie tylko konieczność wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec organów skarbowych oraz prawidłowego naliczania oraz terminowego odprowadzania podatków, ale także łączy się z obowiązkiem zajęcia się formalnościami związanymi z zatrudnianiem pracowników i wypłatą wynagrodzeń. Formalności dotyczące tych obszarów są stosunkowo skomplikowanie, a profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa wymaga dobrej znajomości często zmieniających się przepisów. Przekonajmy się, jakie działania będą niezbędne w tym zakresie.

Czytaj więcej

rozliczenie

7 najczęściej popełnianych błędów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego

Wywiązywanie się ze swoich obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego jest obowiązkiem każdego obywatela osiągającego jakiekolwiek przychody. Wiąże się to z terminowym odprowadzaniem rzetelnie wyliczonych zaliczek oraz przygotowywaniem odpowiednich deklaracji skarbowych. W przypadku osób zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej, a także tych, które uzyskują dochody z kilku źródeł, dobrym wyjściem będzie skorzystanie z pomocy księgowej, co pozwoli na uniknięcie typowych błędów. Przekonajmy się, z czym podatnicy najczęściej mają problemy i zobaczmy, co można zrobić, w razie ich popełnienia.

Czytaj więcej

obliczenia na kalkulatorze

Czy biuro rachunkowe może zajmować się dokumentacją kadrową?

Formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są na ogół kojarzone tylko z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W rzeczywistości na przedsiębiorcy ciąży jednak większa ilość obowiązków – w tym zajmowanie się sprawami związanymi z przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji pracowniczej oraz rozliczeniami z ZUS. Podobnie jak w przypadku księgowości, także w tym obszarze ilość koniecznych do wykonania operacji jest duża, a przepisy zawiłe i zmienne. Sposobem na poradzenie sobie z zadaniami tego rodzaju jest skorzystanie z profesjonalnych usług kadrowych i płacowych. Przekonajmy się, co wchodzi w ich zakres.

Czytaj więcej

czas na deklaracje podatkowe

Najważniejsze terminy związane z deklaracjami podatkowymi

Obowiązki wobec fiskusa ciążące na wszystkich podmiotach gospodarczych od działalności jednoosobowych po spółki prawa handlowego oznaczają zarówno prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej, pozwalającej na ustalenie podstawy opodatkowania, jak i prawidłowe naliczanie oraz terminowe wpłacanie należności podatkowych. Ze względu na dużą ilość koniecznych do sporządzenia deklaracji najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty biura rachunkowego, które dopilnuje prawidłowego dopełnienia formalności. Szczególnie ważne jest dotrzymywanie wszystkich terminów, w tym związanych z poszczególnymi deklaracjami. Przekonajmy się, jakie deklaracje i dokumenty muszą być składane oraz kiedy.

Czytaj więcej