Do współpracy zaprasza licencjonowane i certyfikowane Biuro Rachunkowe Atoran

Blog

dokumenty

Księgowość uproszczona - kto i jak może ją prowadzić?

Księgowość uproszczona, określana też mianem „małej księgowości”, to jedna z form ewidencji podatkowej. Uznaje się ją za jedną z łatwiejszych sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym. Kto może zdecydować się na prowadzenie księgowości uproszczonej? Jak ją prowadzić? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

Czytaj więcej

płace

Zadania, jakie wchodzą w zakres obsługi kadrowo-płacowej firmy   

Działalność biur rachunkowych opiera się na wykonywaniu usług z zakresu rachunkowości w imieniu i na rzecz zlecającego. Jednak oferty często są rozbudowane o obsługę kadrowo-płacową firmy, co wiąże się z szeroko pojętym zakresem czynności. Jest to sposób na odciążenie wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa. Jakie zadania wchodzą w skład takich usług?

Czytaj więcej

certyfikat

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek posiadać licencję?

Biuro rachunkowe mogą prowadzić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są niekarane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za przestępstwa skarbowe oraz inne czyny określone w ustawie o rachunkowości. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Taką działalność mogą także prowadzić osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Czy potrzebna jest dodatkowa licencja?

Czytaj więcej

kalkulator na biurku

Obowiązki przedsiębiorcy na przełomie roku kalendarzowego. O czym należy pamiętać?

Przedsiębiorcy muszą się wywiązywać z szeregu obowiązków, które są na nich narzucane przez prawo pracy, ubezpieczenia społeczne czy socjalne. Mowa tutaj nie tylko o wywiązaniu się ze zobowiązań wobec pracowników, ale również wobec urzędów, ZUS-u czy kontrahentów. Właściciele firm mają szczególnie dużo spraw do załatwienia na przełomie roku kalendarzowego. O czym muszą pamiętać w tym okresie?

Czytaj więcej

dokumenty księgowe

Jak należy archiwizować dokumenty księgowe?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, kierownik danej jednostki pod groźbą odpowiedzialności karno-skarbowej zobowiązany jest należycie gromadzić i przechowywać dokumenty firmowe. Prawo dokładnie podaje, które dokumenty należy trzymać, gdzie to trzeba robić, przez jaki czas i w jaki sposób. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

Czytaj więcej

ewidencja

Prowadzenie ewidencji VAT - na czym polega?

Czynnymi podatnikami VAT są przedsiębiorcy, którzy w sprzedaży towarów i usług objętych podatkiem VAT w ciągu roku przekroczyli limit 200 tys. zł. Są oni obowiązani do prowadzenia pełnej ewidencji na potrzeby podatku VAT. Od 2018 roku ewidencja VAT jest obligatoryjnie prowadzona w formie elektronicznej poprzez zastosowanie odpowiednich programów komputerowych. Na czym dokładnie ona polega?

Czytaj więcej